C 3

Weer beetje flauw om de drieheid te introduceren via de C, de derde letter in het alfabet..

De website vindt een bodem in de leuze van de Franse Revolutie:

Vrijheid                  Gelijkheid                      Broederschap

En vervolgens in de zogenaamde Sociale Driegeleding, ieder principe op z’n eigen levensterrein:

Vrijheid              Op gebied van religie en wetenschap

Gelijkheid          in het recht

Broederschap    in het economische 

Indien een principe op een ander terrein wordt toegepast, verliest de samenleving zijn duurzame karakter. Het gaat een keer mis. Bij het kapitalisme wordt de vrijheid toegepast in het gebied van de economie. Gevolgen o.a. toenemende kloof tussen rijk en arm. Dit zorgt ook voor een toenemende instabiliteit in de samenleving. Waarbij de rijken zich bedreigd gaan voelen door toename van bevolking die steeds armer wordt en in opstand kan komen.

Een ander probleem is dat wanneer vrijheid toegepast wordt in het gebied van de economie, de economie terug invaseert in het gebied van de vrijheid, de wetenschap. De wetenschap krijgt een verstrengeling met het bedrijfsleven. Projecten moeten veelal vanuit het bedrijfsleven gefinancierd worden. En ja, bedrijven hebben (financiële) belangen. Ongewenste resultaten, liever niet!

Wetenschap in een kapitalistische samenleving: hoe lang gaat dat goed? Toenemend hoor je dat kritische mensen verweten wordt niet meer te geloven in wetenschap. Maar wetenschap die gefinancierd wordt door bedrijven? Wetenschap wordt bedreven door wetenschappers, mensen, die ook belangen hebben. Ego&Euri zijn ook factoren in het wetenschapsveld, naast het streven naar waarheid. Belangrijk is bijvoorbeeld hoe vaak je naam genoemd wordt. En hier: wie de klomp past, trekke hem aan. Nee niet alle wetenschappers laten zich leiden door Ego&Euri. En ja, iedereen laat zich meer of minder erdoor leiden, menselijk.

Waar kritische mensen beticht worden van cherry picking voor hun standpunt, het verifieren, doet de verstrengeling ‘bedrijfsleven met wetenschap’ dat evenzeer. Vaak komen deze ook met hun ‘eigen onderzoeken’. Neem het 5G gebeuren. Wetenschappelijke onderzoeken hebben niet of nauwelijks gevaren laten zien, zegt de politiek die zich erbij aansluit. Bedrijfsleven Euri, politici Ego? ” Ik was betrokken bij de uitrol, bij Nederland als koploper in Europa’. Ego& Competitie boven vragen over gezondheid, cq. waarheid zoeken qua gezondheid.

Big Business Belangen boven Body Burgers/Bevolking?

Big Business roept de vraag naar macht op, macht om burgers in het gareel te houden. Als een Big Boss veel geld wil verdienen, moeten de welwillende burgers hun tijd, energie daartoe geven(tot de Robot daar is). Big Business roept om Big Brother.

Van Big Business naar Big Brother naar Big Beeldscherm?

Geld is macht, macht corrumpeert. Zou het kunnen dat Big Business met veel geld de macht over de Media koopt? Zich inkoopt? De mainstream media, maar ook de social media? Dat is wel zo ‘slim’ om daar ook magneten te plaatsen. De ‘slimme’ Media.

En dan de politiek? Zou dat ook meespelen? een triootje van bedrijven, media en politiek? met eigen, ‘echte’ wetenschap die verdedigd wordt?

Vrijheid voor bedrijven boven bescherming van Burgers: neoliberalisme met de marktwerking. Vrijheid in het economische (kapitalisme) leidt vanwege andere menselijke belangen dan alleen het streven naar waarheid, tot onvrijheid in het gebied waar ‘democratische’ samenlevingen zich zo op voorstaan: Vrijheid van Mening (suiting)! ‘Nee nee we verbieden het niet! Dat is complotdenken!’ En andere meningen worden als complotdenken weggezet.

En gaan we met een flauwe bocht of moet het een scherpe bocht worden? naar een betere maatschappij? Met meer mensen wordt flauw, met weinig helemaal niet? En dan? een totaal gecontroleerde samenleving onder een wereldregering? het vuur van het vrije denken uitgeblust? religie geblust? Wetenschap gehackt door Big Business? Vrijheid verdwenen. Het was ooit de belangrijkste waarde van (wat ooit) de democratie (was).

Naschrift: bij het zoeken naar een kop-afbeelding kwam ik via C3 bij de Citroën. O ja… de citroen. Jaren terug kreeg je op de VVD facebook pagina een ‘citroen’ als je een andere mening zei, in de zin van: je bent zuur als een citroen! sommigen verdedigden het: ach het is maar de stagiaire bij de VVD die de pagina moet bijhouden.

De citroen krijgt het ondertussen wel voor elkaar om soms 9 compartimenten te maken, 3 keer 3 is negen… Hoe lang zingt ieder nog z’n eigen lied?

Facebook
Twitter
Instagram