Censuur

Momenteel is er een behoorlijke censuurslag gaande. Kritische geluiden, meningen en zelfs vragen, worden vooral op social media verwijderd. In ‘naam van Corona’ worden bijvoorbeeld berichten over Corona en 5G aangepakt. Deze berichten zouden gevaar opleveren voor de aanpak van Corona en daarmee voor de volksgezondheid. Ook zouden anti-5G geluiden aan kunnen zetten tot het in brand steken van zendmasten. En daarmee de volksgezondheid ook in gevaar kunnen brengen omdat bijvoorbeeld 112 in zo’n zendmast bereik dan niet meer goed bereikbaar is. Dit laatste rechtvaardigt dan weer de censuur-beslissers om ook berichten sec over 5G aan te pakken. (overigens kwam ons ter ore dat hulptelefoons over de kabel zouden lopen ..??)

Het besmettingsgevaar vermindert, zowel voor Corona met de mondkapjes, als voor kritische geluiden uit de samenleving met de digitale mondkap.

Met daarbij toegevoegd het verbod op bijeenkomsten, zodat we geen informatie meer kunnen overdragen via bijvoorbeeld lezingen. Demonstratie lijkt niet mogelijk, hoewel de noodverordening eigenlijk deze niet kan verbieden zolang mensen anderhalve meter afstand houden. Met een stok van anderhalve meter worden we uit elkaar geslagen.

Ieder land met censuur zal het altijd doen ‘in naam van ‘een groter nobel doel’’. Om de bevolking te beschermen tegen een vijand. Nu hebben we een ‘onzichtbare vijand’, Corona.

Een mogelijkheid die overblijft is het houden van huiselijke kringbijeenkomsten. Met een ritmische regelmaat, een kleine groep mensen, bijeen komen om informatie uit te wisselen en elkaar te ontmoeten.

Facebook
Twitter
Instagram