Van lockdown naar demodown

In de Telegraaf van 3 april: Kabinet te hard van stapel

Door de coronacrisis is er vertraging doordat schriftelijke en videovergaderingen van de Tweede Kamer beginnen te knellen. En nu wil het kabinet snel allerlei wetten erdoorheen jagen, door ze als hamerstuk af te tikken. Kamervoorzitter Khadija Arib vroeg om een lijst met wetgeving die niet kan wachten. Het kabinet kwam met een lijst van 84 spoedeisende wetten. Over sommige wetten was echter jarenlang getobd, sommigen waren nog niet eens ingediend. En dan nu maar even snel aftikken? Gelukkig ging ze er niet in mee.

Overigens konden nu andere zaken die lastig zijn, ‘in naam van de crisis’ fijn geparkeerd worden. De inwerking treding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Officieel om gemeenten, provincies en waterschappen ruimte te geven. Maar geeft de Telegraaf aan: Achter de schermen speelt veel meer, zoals omvangrijke ict-problemen. En het ‘hoofdpijndossier Urgenda’ : Het kabinet…vindt nu niet het moment om tegen werknemers van een kolencentrale te zeggen dat ze hun baan verliezen’. Lelystad Airport is vanwege de coronacrisis een jaar uitgesteld. Hiermee is een splijtzwam in de coalitie handig geparkeerd’. 

Een snelle blik op de 84: naast de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) valt op: 35079 – Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. Bron Wetsvoorstel:

Ondermijnende organisatie zijn organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden, waardoor zij een ernstige bedreiging vormen voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag. De initiatiefnemers richten zich met dit voorstel specifiek op het verbieden van criminele motorbendes (Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)) en vergelijkbare organisaties.

De wet lijkt specifiek gericht op de OMG’s, de motorclubs. Maar ook vergelijkbare organisaties, met een ernstige bedreiging voor de veiligheid van burgers en voor het openbaar gezag. Hoe ver zal dat gaan reiken? Neem organisaties die bezig zijn met onderzoek naar de veiligheid van vaccinatie.  Vaccinvrij  is zo’n organisatie. Ze stellen vragen, uiten hun twijfels, komen met wetenschappelijke artikelen omdat ze zich zorgen maken om de gevolgen van vaccinatie voor de (volks)gezondheid! Apart toch: voorstanders en tegenstanders maken zich allebei zorgen om gezondheid (naast de groep vanwege geloofsovertuigingen).

De voorstanders willen niet dat een kind ziek wordt en in zeldzame gevallen overlijdt aan het virus.

Twijfelaars en tegenstanders willen niet dat hun kind ziek wordt en ook in zeldzame gevallen overlijdt aan de vaccinatie. En ziek betreft dan bijvoorbeeld auto-immuumziekten door oa. een te grote immuumrespons door het additief aluminium. Liever 5 dagen mazelen dan levenslang een chronische ziekte. Toch ook niet zo’n gek idee?

Maar…… straks is Vaccinvrij een organisatie die een ernstige bedreiging vormt voor de (lichamelijke) veiligheid van burgers. Of reikt het (nog) niet zo ver?

En wat als een organisatie veel kritische geluiden laat horen naar de overheid? En dan volgens die overheid een gevaar gaat vormen voor de openbare orde? Niet omdat de organisatie oproept tot agressie, maar omdat burgers het als oproep zouden kunnen interpreteren. Slechts ideeën voortbrengen, en oproepen tot ‘democratische acties’, maar het zou ‘uit de hand kunnen gaan lopen’.

Gaan we straks met de wet in een glijdende demodown? De democratie uitgehold om te behouden wat democratie genoemd wordt.

Facebook
Twitter
Instagram