Duitse huisarts

Een duitse huisarts over huidige corona situatie.

Een vertaling was te vinden:

Lieve medemensen,
Ik ben dankbaar dat ik hier vandaag mag staan.
Mijn naam is Katrin Korb, ik heb 3 kinderen en ik ben huisarts hier in Oldenburg.
Ik sta hier omdat ik mij verantwoordelijk voel voor de gezondheid van mijn patiënten, mijn kinderen, en mijzelf.
Ik sta hier omdat ik woedend ben dat er getracht wordt middels ANGST, CONTROLE over mensen te verkrijgen.
Wat hier precies achter steekt weet ik niet maar geld en macht zal hier absoluut een rol spelen.
Ik herken dit principe. Dit is het principe van ons gezondheidssysteem!
Een systeem wat zich helaas schuldig maakt aan het zaaien van angst.
Die angst leeft bij beide partijen.
Bij patiënten maar ook bij mij als arts.
Er zijn richtlijnen die ik moet volgen, richtlijnen voor verschillende gezondheidsproblemen. Maar wie schrijf deze richtlijnen?
Ik zal u een voorbeeld geven.
Er is bijvoorbeeld een Europese richtlijn voor hartkwalen
Er zijn 25 verschillende auteurs die deze richtlijnen opstellen, 19 daarvan worden betaald door de farmaceutische industrie. Dat noemen ze een ‘advieshonorarium’.
In de richtlijnen staat dat ik medicijnen moet voorschrijven die heel veel bijwerkingen hebben maar die de mensen niet ‘beter’ maakt.
Hiermee wordt heel erg veel geld aan verdiend.!
Als ik deze richtlijnen niet volg en er gebeurt iets met deze personen; De toestand verslechterd bijvoorbeeld om welke willekeurige reden dan ook,
dan word ik daarvoor verantwoordelijk gesteld.
Er wordt dus angst gekweekt zodat ik gedwongen, tegen mijn professionele overtuiging in, moet gaan handelen.
De zieke mensen wordt ook angst aangejaagd; als u deze pillen niet neemt dan krijgt u een hartinfarct. Dan word u nog veel zieker dan nu. Luister naar mij; Ik kan het weten, ik heb er voor gestudeerd. U bent niet verstandig genoeg om voor uzelf te kunnen nadenken.!
Er blijft dan ook geen ruimte om hier over te discussiëren.
Het gevolg is dat mensen uit angst deze medicatie dag na dag, week naar week, jaar naar jaar door slikken.
En daar wordt heel erg veel geld mee verdiend.!
Sinds het begin van deze corona crisis worden we met angstaanjagende berichten in een soort van shocktoestand gehouden.
Onze overheden zeggen: er is een nieuw virus, zo vreselijk gevaarlijk dat er miljoenen doden zullen vallen. Wanneer wij u niet beschermen!
Wij weten het beste wat goed voor is want wij beschikken over experts.
U kunt niet voor uzelf een beslissing maken. Daarvoor bent u niet verstandig genoeg. Daarvoor bent u te dom.!
We moeten u isoleren, uw rechten afnemen en u de mond snoeren door u een muilkorf op te zetten. Maar; Dit doen we echte allemaal voor uw bescherming!
We jagen u dagelijks zoveel angst aan middels de meest vreselijke berichtgevingen dat u het niet eens zal wagen om u af te vragen of het allemaal wel kloppend is. De angst overheerst.
De mantra van de overheden luidt: pas als we een vaccinatie hebben dan kunnen we terugkeren naar ‘een normaal’.
Met andere woorden alleen een vaccinatie kan ons, onze grondrechten teruggeven.!
Deze week is er wereldwijd € 7,4 miljard ingezameld voor de ontwikkeling en de verspreiding van zo’n vaccin.
Normaliter duurt de ontwikkeling van zo’n vaccinatie jaren. Dat komt omdat er veiligheidsonderzoeken gedaan moeten worden. Dit nieuwe virus uit de corona familie werd nog geen zes maanden geleden ontdekt, maar nu wordt er al met vaccins op mensen geëxperimenteerd.
Dit is onbekend genetisch materiaal wat er in onze cellen zal worden gespoten.
Je hoeft geen arts te zijn om hier een onheilspellend gevoel van te krijgen
Ik zal mij niet laten vaccineren!
Ik zal mijn kinderen niet laten vaccineren!
En ik zal ook mijn patiënten aanraden dit niet te doen!
Paragraaf Twee van de grondwet geeft NIET aan:
RECHT OP GEZONDHEID maar recht op lichamelijke integriteit.
Dat is een heel groot verschil:
Er bestaat dus geen recht op gezondheid!
Ziek zijn is onderdeel van ons menselijk leven maar niemand mag ons lichamelijk letsel toebrengen, ook niet met een dubieus vaccin.
Ondanks dat wordt deze vaccinatie de ‘makers’ als warme broodjes uit de handen gegrist door de hongerige wolven, want de geldkraan staat al maanden open.
EN WIE GAAN DAT BETALEN. Juist; WIJ gaan dat betalen.
We betalen nu al middels o.a. de wetenschappelijke, maatschappelijke en sociale GEVOLGEN VAN DE LOCKDOWNS.
ONS BELASTINGGELD word hiervoor uitgegeven
En met ons belastinggeld geld moet een vaccin gefinancierd worden.!
Inmiddels al 525 miljoenaan Duits belastinggeld en dit is slechts het begin.
Worden wij gevraagd of we dit wel willen?
Worden wij gevraagd of wij Lockdowns willen bekostigen?
NEE.!!
Dit door ons afgedragen belasting geld, zouden we graag voor andere dingen willen uitgeven. Voor goed onderwijs voor onze kinderen, voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor milieu, voor fatsoenlijk loon voor medewerkers in onze ‘vitale’ beroepen. etc. Etc. De lijst is oneindig.
Kortom voor zaken die mensen gezond maken en houden.
Maar ja, hier kan geen geld mee worden verdiend.!
We bevinden ons in een crisis.
Wat is de weg uit deze crisis?
De weg uit deze crisis is; de overwinning van angst.!
Mensen die voor zichzelf kunnen denken, creatief zijn, verantwoording voor zichzelf nemen, aan hun eigen ‘heling’ en gezondheid werken en aan dat van onze wereld, die mensen die kun je geen angst aan jagen.
Mensen die positief zijn, die vrienden hebben, die plezier hebben in het leven, die worden niet snel ziek.
En als ze al ziek worden, dan verenigen zich zichzelf uiteindelijk met de dood.
Ze verenigen zichzelf met de gedachte dat ze sterfelijk zijn, dat het leven op deze wereld ooit ophoudt en hebben daar vrede mee.
Dit soort mensen kun je geen angst aan jagen!
Over deze mensen heb je geen macht.!
Dit lichaam, is slechts geleend, ooit zal ik hem weer terug moeten geven.
Maar zolang ik leef in dit lichaam, zolang ik voel, denk en handel, zo lang is het MIJN lichaam. Waar IK verantwoordelijk voor ben en niemand anders.
MIJN lichaam, welke ik zó behandelen, als het mij goed dunkt.
Ik wens geen terugkeer naar het oude normaal.
Ik wens mij een nieuw normaal….Met vrije en zelfbeschikkende mensen, die verantwoording voor zichzelf dragen..
Ik geloof dat velen van ons hier tezamen staan, met dezelfde wens.
Dit geeft mij hoop en ik dank jullie dan ook.
Dank jullie wel!

Facebook
Twitter
Instagram