Einde interbellum

Corona én Chaos op weg naar Controle (=spoedwetten die tijdelijk grondrechten kunnen afnemen). Grondrechten kunnen in een democratie natuurlijk niet zomaar afgenomen worden. Daarvoor zijn aanleidingen nodig. Virus en Adderengebroed.

De volgende  ‘WAR’ is aangebroken. Strijd tegen Corona, nu strijd tegen elkaar. De lijn Corona zal nog wel even voortduren. De versoepelingen per 1 juni en tegelijkertijd het massaal gaan testen. Dat levert een hogere besmettingsgraad op. Dat zal vast nog enigszins ‘in de statistieken verwerkt worden’. Zal er geextrapoleerd gaan worden? Er was eerst de situatie waarin mensen duidelijk Corona hadden maar niet getest werden en de situatie dat mensen die niet getest waren, maar wel zodanige klachten hadden, en overleden wel coronadoden genoemd werden. Wordt er nu gedreigd met: hogere besmettingsgraad, dat worden veel zieken en velen zullen overlijden. Maar weer terug de lockdown in? of met de app en contact met een besmette in quarantaine? berekent de app dan ook de afstand naar de besmette? de tijd moet het leren.

De schuld van hogere besmettingsgraad kan in ieder geval aan de demonstratie gegeven worden. Het komt de regeringspartijen ook goed uit. Nu ze allerlei spoedwetten aan de Grondwet willen hangen. Spoedwetten die het mogelijk maken tijdelijk de grondrechten op te schorten (of hoe je het juridisch op juiste manier kan benoemen). We zijn bezig met de demonstratie, kijken vooral naar Amsterdam en niet naar het zuiden waar het kabinet z’n spoedwetten het liefst als hamerstuk er doorheen had gejast. Dit is The War….Controle versus Grondrechten.

U kan het complot noemen, maar er is overduidelijk een beweging gaande richting meer controle, richting het meer en meer inperken van grondrechten. Allemaal voor uw bestwil, in naam van terrorisme (WIV), in naam van Corona (anderhalve meter, mondkapje zonder duidelijke wetenschappelijke onderbouwing, samenscholing, huisrecht? etc).  U denkt: ik kan vertrouwen op een overheid die het goed met me voor heeft. Dé overheid bestaat echter niet, er zijn mensen die daarin beslissingen nemen. Die door van alles gemotiveerd kunnen zijn (MEPS), maar het natuurlijk voor uw bestwil brengen. U denkt toch niet dat Kim Jong-un zal zeggen: ik ben jullie dictator, ik neem jullie je vrijheid af omdat ik de controle wil. Nee, hij creeert bij de mensen een vijandsbeeld die hij gebruikt om zaken erdoorheen te krijgen. Een vijandsbeeld met angst en haat, waardoor mensen terug gaan vallen op hun behoefte aan veiligheid, en oke, dan moet ik daar maar vrijheid voor inleveren.

In naam van / the war on Terror, Corona en straks Chaos: beperking van uw vrijheid, van uw grondrechten. Allemaal ‘voor uw veiligheid’. Stapje voor stapje levert u uw grondrechten in. Zie citaat van Juncker hieronder.

De éne lijn is de Corona, de volgende lijn is de Chaos die nu aangewakkerd wordt. De derde wereldoorlog van burgers tegen burgers. Broeinesten ontstaan of worden aangestoken, in Amerika op basis van ras.  Rutte doet tegen al zijn fatsoens en hoe het hoort-jes een oproep tot revolutie: op basis van leeftijd. Europa is rijp voor op basis van geloof. U kan u erin mee laten slepen, maar ondertussen glijden de grondrechten weg. Het hoofd wordt niet meer aangesproken, maar de onderbuikgevoelens. Een broeierige boze buik die zich niet meer kan beheersen. Waar eerst het virus gevaarlijk was en is, wordt het nu het kleine adderengebroed. Niet de mensen zijn overigens adders, het gaat om de besmetting van addertjes in de mensen. Zie bijvoorbeeld de mini Boa’s: Mensen die op venijnige manier elkaar toespreken, toeschreeuwen over de maatregelen. Niet het aanspreken is het punt, de agressieve wijze waarop.

Chaos toegevoegd aan Corona. Behoefte aan rust en veiligheid – straks snakt u naar controle en inperking, naar een sterke leider. In feite de grote adder die de samenleving intrekt, en zelfs als een virus invaseert, tot in de kern: Grondrechten. Als aanleiding kan hij ook alleen dat neerzetten, wat hij zelf doet. Borderline dynamiek, fragmenterend.

Citaat overgenomen van Follow the Money, die Juncker citeert.  Brond: stapje voor stapje op weg naar het einde

Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert”, verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. “Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt’. (Der Spiegel, 27 december 1999). Vertaling: ‘We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien of er wat gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we weer wat verder. Stapje voor stapje, totdat er geen terugkeer meer mogelijk is’. En breekt er wel misbaar uit of wordt het lastig om een bepaald besluit door te drukken, dan vindt Juncker het doodnormaal dat er gelogen wordt: ‘I am for secret, dark debates. When the going gets tough you have to lie’. (Telegraph, 2011). Juncker is dus voorstander van geheim overleg en als het erom gaat spannen moet er gelogen worden.

Dus als er kritiek komt, een leugen geen probleem. En: o dat is complottheorie!

Facebook
Twitter
Instagram