Informatie spoedwet diverse bronnen – 8 juni

Informatie uit verschillende bronnen

FB: het klootjesvolk / Recht op vrijheid

De wet gaat in ieder geval voor een jaar gelden en is gemakkelijk te verlengen wat ook een bezwaar is van de OvA.
Opvallend zijn de boetes die het kabinet voorstelt voor personen tot max € 8700,— waar het gaat om overtreding van artikel 184 Sr (opzettelijk negeren van een ambtelijk bevel). Vervolgens wordt op de niet-opzettelijke variant een hechtenis van (eveneens) drie maanden gesteld en een geldboete uit de Íweede categorie, derhalve een maximale geldboete van Euro 4.350. Voorts eist het proportionaliteitsbeginsel dat voor de opzet variant en de overtreding een onderscheid wordt gemaakt in de maximaal mogelijke hechtenis. ln het voorstel zou in beide gevallen een maximale hechtenis van 3 maanden mogelijk zijn!
Wat verder opvalt is de inbreuk op het huisrecht waardoor elke opsporingsambtenaar het recht heeft om zonder huiszoekingsbevel binnen te treden.

https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vraagtekens-nova-bij-tijdelijke-wet-voor-coronamaatregelen

https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2020/06/twm_covid-19_consultatieversie.pdf?fbclid=IwAR31A5t0bpY6AwDKIkKr8Ooq6h4bri7EDXGEFyvbclfAQJLd_sN_FgB_bWo

 

Facebook
Twitter
Instagram