Kader website vervolg

 

Update 17 mei, bij de begintekst.
In de website beoog ik informatie bij elkaar te verzamelen en deze voor zover mogelijk te ordenen in categorieën. En soms een stukje analyse te geven. De website is er één onder vele andere sites die hetzelfde beogen. Ieder heeft een eigen insteek, en dat is goed.
In ‘blog’ verschijnt alles wat geschreven is. Bij de ‘onderwerpen’ loopt het nog niet helemaal goed. De concentratie is nu eigenlijk op de inhoud, op de vele informatie die rondgaat. Het is zo zoveel informatie, zelfs als je er veel mee bezig bent. Ik kan me voorstellen dat als je af en toe iets bekijkt, het moeilijk is de grote lijn erin te vinden. Het kostte weken om een beetje overzicht te krijgen.


Wetenschappelijke informatie: Het belangrijkste dat ik probeer te verzamelen is informatie van artsen en wetenschappers. En het gekke is dat filmpjes van hen op dit moment het meest gecensureerd worden. Mensen die verstand van zaken hebben maar een andere dan de main stream media (MM) geven. Omdat ze op de MM nauwelijks plek krijgen, komt er veel op social media. Zoals hieronder al geschreven: er is een framing gaande dat veel wat op social media verschijnt nepnieuws is. Hopelijk gaat u niet mee in deze zwart-wit framing en beoordeelt u de inhoud van wat gebracht wordt op z’n waarde, of wel gaat u niet mee in de framing: social media brengt grotendeels nepnieuws, dit bericht staat op social media, dus het is nepnieuws.


Nos en biw: Naast de informatie van artsen/wetenschappers en anderen die een stukje waarneming en analyse willen geven, kijk ik ook naar de rol van de NOS. Er wordt weleens gezegd dat deze een eenzijdig beeld brengen. Het is bijna iedere dag mogelijk een analyse te geven van een bericht van de NOS waarin aan framing gedaan wordt. Het is gewoon niet bij te houden. Terwijl ze zeggen: kijk bij een kop altijd naar wat er onder staat, of dat klopt, moet je bij de NOS eigenlijk ook altijd doen. Onlangs hadden ze de complotdenkers als item. Of je het nu wel of niet eens bent met de inhoud, et is overduidelijk dat er geframed en geframed wordt. Er wordt een noem ik BIW-techniek gebruikt: beetpakken, inpakken, wegzetten. Een onderwerp wordt niet weggehouden, maar beetgepakt, en dan,als het niet gewenst is (wat bijna inhoudt: niet verwijst naar het vaccin als oplossing of blijk geeft van weinig vertrouwen in uitlatingen van officiele instanties) en ingepakt met drogredenen en framing, om vervolgens daarmee opzij geschoven te worden. Mocht u dan iets zien van het onderwerp, dan heeft u (ja?) al een bril op, en ketst het bericht vervolgens af (o, complottheorie!). Met analyse, voor zover me dat lukt, hoop ik dat u in gaat zien hoe ze dat doen. Een loze kreet “NOS framet’ heeft weinig inhoud en overtuigt vanzelfsprekend niet.


Gedachten op zichzelf beoordelen: Het Corona informatieland is zo ingewikkeld. En onlangs kwam daar nog eens bij dat de Russen verantwoordelijk gesteld worden voor de desinformatie. Ook een framing, alsof Nederlanders niet zelf op ideeen komen. Het is en blijft goed de inhoud van gedachten op zichzelf te beoordelen, met een actief denken dat niet op slot gezet is met ‘o complottheorie’.
Het enge is dat als je een gedachte uitspreekt die niet in lijn is met de gedachte van een instantie, je verweten wordt dat je wantrouwen schept in die instantie. De gedachten mogen bijna niet meer zelf gedacht en beoordeeld worden. Een kritische gedachte is ‘complotdenken’, ‘schept wantrouwen in de regering, in de WHO en bij ons in het RIVM’. Maar instanties zijn geen bolwerken opgebouwd uit de substantie Waarheid. Ze worden bemand en bevrouwd met mensen die de uitspraken doen. Zij kunnen ook missers maken.


Niet meer des mensen: Vanavond was ik met iemand even kort bij 2 mensen op bezoek. Even wat brengen, gezellig. Tot ik ineens me bedacht: we zijn nu in principe strafbaar. En ik werd BurenBang. Het voelde alsof ik met het besef in een ijle wereld kwam die eigenlijk ook weer niet bestaat: van de onmogelijke tegenstrijdige niet logische maatregelen, van onmenselijkheid. In naam van de Volksgezondheid? die zoveel lijden gaat brengen, zowel somatisch als psychisch? Mensen die elkaar in de laatste fase van het leven niet meer mogen aanraken, pas als het sterven eraan komt, elkaar mogen zien. Het hele mantra is: verspreiding virus tegengaan! tot er een vaccin is. Of mensen ondertussen mensonwaardig lijden, vooral ouderen, en sterven… mensen dit kan toch niet! Familieleden die niet ziek zijn en niet bij iemand in de voorlaatste levensfase op bezoek mogen. Zorgmedewerkers die juist wel naar binnen mochten, zonder de mondkapjes in het begin. Het advies dat gegeven werd: als er iemand ziek is thuis, blijf thuis, behalve als je in een vitaal beroep werkzaam bent… ik dacht: o, dus dan wel naar het verpleeghuis? mensen mogen besmetten. Op een ochtend werd ik wakker in een hele akelige gedachte: het is zo bedoeld. Hopelijk was dit geen goede ingeving.


Onlogica: Wat als die fixatie op het virus komt uit een dwangmatige fixatie van een aantal mensen? het virus moet weg. Maar ook weer niet, want ondertussen lijkt er ook een fixatie te bestaan op het vaccin. Andere behandelingen die ook lijken aan te slaan, mogen niet. Dat is het protocol niet. Liever een persoon die het leven verlaat, dan het protocol verlaten, zeg maar.
Het is een onwerkelijke wereld van onlogica. De vier mensen met gebakje en een boete en strafblad. De logica van maatregelen ontbreekt. Hier anderhalf, in Zweden 2 meter, in Oostenrijk 1 meter. Wel spelen onder de 12 jaar, niet erboven. Je zou bijna cynisch zeggen: het virus ruikt hoe oud je bent of whatever. Mensen voelen: dit klopt niet, er is meer.


AANDACHT voor: wat komt er op ons af:. Al zoekend ben ik tot de mening gekomen dat het belangrijkste is om te zien wat er op ons afkomt. Niet de oorsprong van het virus bijvoorbeeld met alle verhaallijnen. Het virus kan bedoeld zijn, maar kan ook zijn ‘never waste a good crisis’. Wat komt er op ons af: vaccinatie. Geen complottheorie, Bill Gates spreekt het in vele videoos uit. We gaan alleen naar normaal als de wereldbevolking grotendeels gevaccineerd wordt. Hoe meer we de lockdown voelen, hoe meer bereid we zullen zijn de vaccinatie te nemen. U kan zeggen: dat doe ik niet! maar de druk van medeburgers zal groot worden. Zijn naam is ‘grappig’ genoeg overeenkomstig wat hij wil: we kunnen alleen uit de lockdown komen door ‘the gate’ van het vaccin. Met het vaccin komt het vaccinatiepaspoort, wat digitaal zal zijn. Hierover spreekt hij ook. Dan is er de stap naar de chip, waarover niet gesproken wordt, maar die wel logisch lijkt. ‘Weer een pasje erbij, zo onhandig’, ‘vergeten terwijl je moet inchecken op het vliegveld’. In Zweden wordt er op vrijwillige basis mee geexperimenteerd. En ik zeg niet dat de chip in het vaccin zit, hoewel je weet nooit met nanotechnologie. De chip kan na het vaccin komen om het vaccinatiepaspoort waarover zeker gesproken wordt, te ondersteunen.
U neemt de chip niet? welke consequenties zullen hieraan verbonden worden? Wordt u uitgesloten van zaken? U kunt het zich misschien niet voorstellen, maar dat kon niemand zo’n 3 maanden terug met betrekking tot de huidige situatie. Met de chip kunnen vele zaken verbonden worden, zoals ID-kaart, vaccinatiepaspoort, biebpas, ov-kaart, rijbewijs, noem maar op. Het contactloos pinnen wordt al veel ‘geoefend’ zeg maar.


Wereldbevolking: Complot complot? Het is duidelijk dat het thema ‘Controle van de groei van de wereldbevolking’ een zeer belangrijk thema bij Bill Gates is. Zie ook diverse filmpjes. Het thema speelde al in de jaren 70. Henry Kissinger liet een rapport maken over de groei van de wereldbevolking en het belang deze te beperken. Regelmatig hoor ik om me heen: de wereld is ook vol. Naast de vraag of dit ook werkelijk zo is, de gedachte leeft.


Vaccinaties: Om de groei te beperken zijn volgens Gates zelf oa. vaccinaties zinvol. Kan u de logica hierin begrijpen? Door vaccinaties zouden mensen toch juist blijven leven = meer mensen? Ik snap wel hoe hij het bedoelt: door vaccinaties zullen ouders zien dat veel van hun kinderen niet meer sterven, veel kinderen als soort verzekering van zorg in de ouderdom. En zullen dus minder kinderen nemen. Maar daartegenin kan gebracht worden dat dit niet instant zal doordringen. Diverse psychologische bias-mechanismen zullen ervoor zorgen dat het waarschijnlijk 1 tot 2 generaties duurt voordat dit doordringt en het beoogde effect zal hebben. Dan zijn we vast een miljard mensen verder.
Ja, het zijn misschien gekke complotgedachten: de chip als middel om mensen in controle te houden. Iemand zei: dat doen ze al via je mobiel. Maar die kan je wegleggen als je ergens naar toe gaat waarvan je niet wil dat ze het weten.


Corona niet door 5G maar later met 5G: Dan is er nog een andere lijn: die van 5G. Pas aan het einde komen de Coronalijn en de 5G bij elkaar. Geen Corona door 5G. Nee het alomvattende netwerk is nodig om (bijna) totale controle mogelijk te maken. De mogelijkheden door 5G worden gebracht met het bijvoeglijk naamwoord ‘slim’. In een quote heb ik al gezegd: wanneer dit naamwoord verschijnt, weet dat u wordt gemanipuleerd. Er wordt op u ingespeeld: u bent slim als u dit neemt, bijvoorbeeld de slimme meter. Maar het is niet slim als daardoor precies bekend is hoeveel stroom u teruggeleverd heeft, en u daarover belasting kan betalen. Straks krijgen we nog ‘de slimme chip’. Hopelijk bent u op de manipulatie dan voorbereid. Kunt u het met uw denken doorzien. Of er nog mogelijkheid tot actie is, ik weet het niet.


Nederland, cq. het kabinet wil koploper zijn in 5G: Het lastige is dat we in Nederland met een regering zitten waarin de intentie leeft: Nederland wil voorop lopen in Europa bij de uitrol van 5G. Natuurlijk leeft dit niet ‘in de regering’, net zoals wij burgers niet slechts ’17 miljoen mensen’ zijn. Een veel gebezigde uitspraak van Rutte (of spindoc): We moeten het samen doen, met 17 miljoen mensen. Baby’s en demente bejaarden inclusief? Het is zo’n holle uitspraak. Maar bij de uitrol van 5G doet het kabinet het niet, er zijn mensen die het doen. Gemotiveerd door? Wat maakt dat je mee wilt doen in deze race, terwijl je toch geluiden hoort dat er gevaar voor gezondheid kan zijn? Ego? Macht? gedwongen voelen? of denken dat het echt goed is? Nog scherper: hoe kan je vanuit een christelijke achtergrond, zoals CU of CDA, hieraan mee werken? Er wordt niet genuanceerd gekeken naar wetenschappelijke onderzoeken vanuit de ene hoek, en die vanuit de andere hoek. Die zijn er ook, het zijn niet alleen ‘complotgekkies’ die eerst goed onderzoek willen naar 5G. Bij het item 5G vindt u een lijst van wetenschappers die zich zorgen maken.
Corona en 5G – geen oorzakelijke relatie. Wel verwantschap vanuit het aspect (bij Corona met tussenstappen) controle.


Het ‘onrijpe’ koplopers paradigma in Nederland: Nog even ingaande op dat ‘voorop willen lopen’. Nederland in de top 3 zus, top 5 zo. Er is in de psychologie een zgn. ‘Ontwikkelingsprofiel’ van Abraham (achternaam). Hij onderscheidt 10 ontwikkelingsniveau’s, waarvan 6 onrijpe en 4 rijpe. Het hoogste onrijpe niveau is ‘Rivaliteit’. Met daarbij horend ‘triomferen’ ‘pretenderen’. Denk aan uitspraken als: Nederland is de beste in zus of zo, staat in de top dit of dat. In het klein: wees de eerste van je vrienden om een reactie te geven. Na’Rivaliteit’ komen afdalende: Verzet, Symbiose, Egocentriciteit, Fragmentatie en Structuurloosheid als laagste ontwikkelingsniveau. Mijn gedachte hier is: wanneer een maatschappij ingericht wordt vanuit ‘Rivaliteit’, dan drukt het de samenleving naar lagere onrijpe ontwikkelingsniveau’s. Verzet, dat is duidelijk groeiend. Burgers, meer in ons omringende landen, komen in opstand en de politie treedt hard op. Luisteren is het! Ook al zijn er specialisten die hun twijfel uiten over maatregelen, er moet geluisterd worden. Symbiose: afhankelijkheid naar de regering. Weer anderen gaan in afhankelijkheid naar de regering en doen, zonder actief na te denken, wat hun opgedragen wordt. De ‘ouder’, de ‘regering’ spreekt uit: ik ben trots op de Nederlanders, en een burger blij. Hij is trots op mij. Ik wil nu niet zeggen: volg de maatregelen niet. Maar wel: denk na, en neem bijvoorbeeld met de verzorging van je immuumsysteem een stukje regie in handen. Stap vanuit afhankelijkheid en onmacht in waar je grip kunt hebben. Het immuumsysteem moet de strijd leveren met het virus. En zelfs als het vaccin er komt moet het immuumsysteem het doen! Als u binnen zit, weinig beweegt, slecht gaat eten en slapen (door angst, somberheid, stress), uw ramen nauwelijks open zet en weinig verse lucht krijgt, te weinig in de zon zit en te weinig vitamine D krijgt: uw immuumsysteem wordt zwakker. Egocentriciteit: Er wordt een beroep gedaan op sociaal zijn (rijpe ontwikkelingsniveau), maar je ziet ook veel mensen gaan naar: ik denk eerst nu aan mezelf. Fragmentatie: oa. dichotomie, de zwart-wit framing. Primitieve externalisatie: niet de Nederlanders komen op kritische ideeen, nee het zijn de Russen (weer).


In ieder geval: ik denk dat een maatschappij ingericht vanuit ‘rivaliteit’ de samenleving naar beneden drukt naar Verzet en Afhankelijkheid. De mensen die in verzet komen vormen vervolgens een gevaar voor de maatschappij/regering en daar zal dan iets mee moeten. Dat de staat zelf een gevaar in zich herbergt, daar wordt aan voorbij gegaan. Het gevaar bijvoorbeeld dat het gebaseerd is op die Rivaliteit. Eén van de lijnen naar controle is ook het creeren van chaos, zodat mensen een sterke leider willen. Het proces van creeren van chaos is volop bezig. Zie het en laat je niet meesleuren in gevoelens van woede en haat. 


Rivaliteit ‘vermorzelt'(op de duur) samenleving en mensen: Rivaliteit drukt naar beneden terwijl de voorstanders zullen zeggen: dat stimuleert tot ontwikkeling. Ambitieus zijn, de beste willen zijn, daarvan ga je vooruit. Ja, dat zou misschien kunnen als er niet een heel krachtenveld op aarde is van Belangen. Belangen qua geld, macht, ego en ook de perverse seks. Van daaruit ontstaat een wat ik noem BelangenBolwerk van mensen die met en door belangen aan elkaar verbonden zijn, of laten we zeggen verstrengeld. Ontsnappen eraan is moeilijk, we weten hoe het degene vergaat die uit de Mafia stapt.


Belangenbolwerk: Dat BelangenBolwerk is niet een vaag, mysterieus gebeuren. Daarover lezen we regelmatig in de krant, belangenverstrengelingen, integriteitsschandalen. Klokkenluiders hebben het zwaar. Journalisten van bijvoorbeeld Follow the Money schrijven over zaken. Maar wellicht dat ook nog breder dan alleen geld gekeken kan worden. De uitspraak ‘wiens brood men eet, wiens woord men spreekt’ kan uitgebreid worden met ‘wiens vriend men zijt, wiens woord men verbreidt’.

Rechtvaardiging in de evolutieleer: BelangenBolwerk en rivaliteit. Hier komt het sociaal darwinisme om de hoek. Mensen die door onzuivere zaken in hogere posities komen, wellicht dat hun geweten nog iets knaagt. Maar daarvoor is een goede gedachte als afweer: zo gaat de natuurlijke selectie nu eenmaal. Het gaat om ‘survival of the fittest’. En ja, sorry, daar behoor ik nu eenmaal toe. Desnoods nog met: ik kan er ook niets aan doen dat anderen niet zo slim zijn.
De vraag is of het hier gaat om slim zijn of dat het een kwestie van moraliteit is. De evolutietheorie en het theoretisch materialisme geven handvatten om immoreel gedrag voor zichzelf en medegenoten goed te praten.

U kunt wellicht zeggen: waarom zijn er dan geen mensen die uit het ‘Belangenbouwwerk’ stappen en spreken? Enerzijds natuurlijk om wat er geboden wordt, en dat zal voor iedereen een ander accent hebben, maar anderzijds omdat eruit stappen heel moeilijk is. Mensen bij wie het geweten nog wel werkt, zullen met angst binnen blijven. Angst voor hun leven of dat van dierbaren. En als ze toch eruit kunnen komen, worden ze ‘belachelijk’ geframed.


Het lastige is dat je als simpele goedwillende burger je nauwelijks voor kan stellen waartoe mensen in staat zijn. Denk eens aan Albright die gevraagd wordt: u wist dat er geen massavernietigingswapens in Irak waren. Er zijn 500.000 kinderen omgekomen. Was dat het waard? En ze zei: ja…


Geen verdeeldheid, geen haat: Vroeger was ik naief, ik kreeg van m’n pa op m’n kop dat ik zo geloofde in de goedheid van mensen. En in de basis geloof ik in de goedheid van de meeste mensen. De gewone burgers die ongeacht ras, volk, geloof, naast en met elkaar kunnen leven. En ik denk ook niet dat er 1 volk is dat het kwaad is. In ieder ras, volk, geloof zijn de meeste mensen van goede wil, en in ieder ras, volk, geloof zitten mensen die ten koste van anderen hun belangen nastreven. Verdeel en heers. Hopelijk trapt u er niet in. Laat u niet opzetten tegen uw medemensen.


Het woord ‘complottheorie’: Mijns inziens heeft de Belangengroep een mooi woord bedacht, de CIA deed dat na de moord op Kennedy, om kritisch denkenden de mond te snoeren (zelfs nu fysiek geworden): complottheorie. En er zijn mensen die zich specialiseren in het bestrijden van complottheorien. En tevens zijn dat vaak de mensen die spiritualiteit kaderen als teruggaan in de tijd.


Spiritueel christendom: Deze website heeft een spiritueel kader als achtergrond. Christelijke spiritualiteit of beter gezegd een spiritueel christendom. Hoewel ik gelijk wil zeggen dat het niet zozeer gaat om wat je denkt (ook als geloof), maar om hoe je bent als mens. Ik denk niet dat er 1 groep uitverkoren is, en dat het (niet in woorden te vatten) alomvattende, oer oeroude, kosmisch intelligente liefdewezen dat we afkorten tot het woord ‘God’, daarboven zit te kijken: o dat kleine groepje daar, dat zijn de uitverkorenen. Ook denk ik dat het ‘religie-overstijgend’ is. Het gaat om het mens-zijn, en niet zozeer dat je de ‘juiste’ religie aanhangt (en vervolgens van alles mag uitspoken omdat je toch gelooft… neem misbruikers in de kerk). Misschien heb ik niet de ‘goede ‘ religie, wie zal het zeggen. Alleen ik moet ergens gaan staan waar ik me het meest goed bij voel. Maar of je nu (alfabetisch!) atheistisch, boeddhistisch, christelijk, hindoeistisch, joods of moslim bent – het gaat m.i. om wie je bent als mens. Extremisme in welke vorm ook, eigen belangen boven die van medemens, dan kom je buiten de kern. En m’n niet gelovige vader vraagt: kom ik dan in de hel? Ik zeg dan altijd: ach pa, je hebt nog wat levens te gaan! Het belangrijkste is hoe je als mens bent. Dat draagt verder.

Geen ingreep? Waarom grijpt hij dan niet in, bij deze puinhoop op aarde? Hoe moet ik het zeggen: ik kan wel iets met de gedachte dat de mensheid als doel heeft: vanuit vrijheid tot liefde te komen. Ik ben overigens niet van formuleringen als ‘vanuit je hart leven’ ‘het gaat om de liefde’. Waarschijnlijk (maar ja, vul maar eens in..?) gaat het tot de rand om mensen de gelegenheid te geven zelf zaken in te zien en te veranderen. We houden dat eigenlijk nauwelijks uit, met de oorlogen en haat, de enorme vervuiling.


Ramp: Het bijna onvoorstelbaar dat er eens een ramp ingezet werd. De ondergang van Atlantis. Plato schrijft erover, er zijn overleveringen bij Indianen over de grote vloed. Mensen van goede wil waren al stap voor stap weg gegaan, met de ‘ark’. Natuurlijk geen boot maar een vloot. Weg naar het vasteland van Europa. En Atlantis werd deel voor deel overspoeld met tsunami’s. De ‘slechte’ mensen daarmee wegspoelend. Weer kan zoiets gebeuren, maar niet meer met water. Wellicht met ‘licht’? met elektra. Lees het boek ‘Black-out’ en huiver dan… Erger dan Corona. Terwijl het Belangenbolwerk misschien met het hele satellieten 5g netwerk iedereen in controle wil houden, het oog van de kosmische oergrond reikt verder, ook tot in de bunkers in de aarde.


Uh vanwege m’n onhandigheid ben ik wat tekst kwijt, invoegen lukt niet meer want dan ‘eet tie m’n tekst op’. Ben met bovenstaande tegen m’n voornemen in gegaan om korte tekst te schrijven. En als laatste kwam er nog :
Van een (christelijk) helderziende hoorde ik een keer als je een moordenaar dood maakt, er daarvoor twee in de plaats op staan. Naast alle moraliteit rondom doden, is het gewoon niet handig dus om te doen. Soms hoor je mensen zeggen: ik maak die pedofiel dood. Maar wat als er daarvoor dan 2 terugkomen die je maar weer opnieuw moet zien te vinden? Wat niet wil zeggen dat we het niet moeten stoppen. In belang van slachtoffers maar ook van de hele wereld. De pedofilie heeft een zeer centrale rol in het bij elkaar houden van het Belangenbolwerk.


U, belangenmens, kan voor uzelf kiezen. Voor uw belangen.. Wij burgers kunnen grenzen stellen. Ik sta voor: we zullen niet doden. We zullen begrenzen. De strijd is niet tegen, de strijd is blijven staan voor gezondheid, vanuit streven naar waarheid. Rivaliteit brengt dat niet. Maar U belangenmens zal een keer overlijden, ondanks de levenselixers (u weet) en andere zaken. Het blijkt dat narcisten psychopaten en sociopaten een verstoord tijdsgevoel hebben. Ja dat zou je kunnen duiden als: niet voldoende in de stroom van de tijd zitten, beseffende dat je eens zal overlijden. Nee almachtig in het hier en nu voelen, los van tijdsgevoel. Het theoretisch materialisme geeft je de basis: uit hét leven halen wat erin zit (in plaats van uit jé leven halen wat erin zit). Maar dat moment aan de poort van Petrus, dat komt. Het lastige wordt dat als uw ziel nog bomvol begeerten zit, en u geen lichaam meer hebt om deze begeerten te bevredigen, het werkelijk ‘een hel’ voor u zal worden. U komt niet in de hel, het wordt een hel. Gelukkig is het vagevuur maar tijdelijk totdat alles verschrompeld is aan begeerte en aan opgeblazenheid. Het zal alleen een hele tijd voelen als branden. En overigens voor alle begeerten.. en in het lichaam is het cold turkye plots afkicken, na het lichaam wordt het hot turkye. Erna zal u, pedofiel, verder gaan. Maar alles wat vanuit uw handelen aan gevoelens zijn opgewekt bij de slachtoffers, komt terug. Denk misschien ook even in uw eigen belang?
En als u geen pedofiel bij geboorte bent, laat u niet verleiden ertoe. U raakt verstrikt, gevangen. Als je dan een keer geinterviewd wordt erover, voel je je helemaal opgeblazen vast zittend, nauwelijks uit je woorden komend.


Wetenschap en spiritualiteit: een tegenstelling? Vanuit een spiritueel kader blijft alles waar wat in de wetenschap onderzocht wordt op het gebied van het DNA. Alleen 1 ding wordt betwijfeld: DNA als oorzaak van het leven. DNA kan je zien als de databank voor codering, uiteindelijk voor de volgorde van de eiwitten. Er wordt een afdruk gemaakt, maar wat in de cel regelt dat? Stelt u zich eens voor: 2 meter DNA per cel, 6 miljard cellen? dat is tich keer de afstand aarde-zon wat wij ieder (!) aan DNA in ons lichaam hebben. Het DNA dat zichzelf op deze afstand managed? De NSA heeft heel wat mensen nodig voor controle op en over zo’n afstand. 

De kip en het ei, De aap en (eva’s) ei: We ontwikkelen ons en dragen via de genen het geleerde over op onze nazaten? Maar… de eitjes liggen bij de vrouw al klaar in de eierstokken bij geboorte. Drukt het geleerde vanuit de hersenen zich een soort holografisch af in de stamcel van de spermacellen? Hoe kunnen we onze aanpassingen aan de omgeving overdragen aan nazaten? wellicht via mutaties in de baarmoeder? via combinaties van genen van vader en moeder? 

Mijn eicellen lagen al in m’n eierstokken toen ik geboren werd. Ik kwam uit een eicel van m’n moeder, waarbij de eicellen ook al in de eierstok zaten toen zij geboren werd. Enzovoort tot het Ei van Eva… 

Een gedachte over “Kader website vervolg

Reacties zijn gesloten.

Facebook
Twitter
Instagram