MP en dame(s)

Nu niet 1 dame, maar vele dames achter Rutte.

Beeld: niet samen, maar Rutte voorop.

Wat een licht sadisme van de plaatser?  Rutte in een gymzaal terwijl die, inclusief sportscholen,  tot 1 september dicht moeten blijven.

Dat wordt een negatief karma kreditje…. een KK-tje. De derde K dat is wat anders, maar dan weegt het boven nog veel zwaarder.

Facebook
Twitter
Instagram