NOS 2: What’s in a Frame?

De ondertiteling bij de NOS (niet bij dit stuk dus): Waarom 5G, Bill Gates en biowapens (n) iets met corona te maken hebben. 

In vervolg op 1, nu de lijn van de framing er iets meer eruit gelicht . De bedoeling was om op de website korte stukjes te schrijven. Helaas gaat dit een lang stuk worden. Maar om het in stukken te knippen, dan wordt het ook zo fragmentarisch…. Voor wie de framing doorziet is onderstaande tekst overbodig. Voor wie in de framing zit, zal het waarschijnlijk niet lezen. Maar toch, een poging om de verontwaardiging over  het toxine van de framing al schrijvend eruit te werken. 

Nos/nieuwsuur over complotdenken: Hopelijk had u het al door. Of heeft u nu de ‘complotdenker’- bril nog beter op uw neus gekregen? Er zijn drie zaken: ‘complottheorie, ‘complotdenker'(voortaan benoemd als complotter) en de ‘complot’ observaties/feiten. Laten we de eerste twee even zo voorstellen, waarbij we de complotter, net als ieder ander mens,  drie psychische functies toeschrijven: denken, voelen en wil/behoefte. Cognities, emoties, beweegredenen. Innerlijke processen. Daarnaast hebben we als mens ‘output’: handelen, waaronder ook het spreken. En ‘input’ via de zintuigen. 

 

We zullen de film nu doorlopen, langs de ‘complotters’, en langs de deskundigen die hun visies op de ‘complotters’ en de complotgedachten vertellen.

Complotter David Icke: “er is geen Covid-19, het bestaat niet!” Misschien dat hier nog een of andere nuancering achteraan kwam? Wat wil hij hier eigenlijk exact zeggen?

Complotter Janet Ossebaard: “het is gemaakt in een lab, die bewijzen hebben we. Dit is niet een normaal virus, dit is gemaakt”. De presentator zegt even daarvoor: het zou een gefabriceerd biowapen zijn. Ossebaard zegt alleen iets over gefabriceerd.

Presentator:Zou miljardair Bill Gates achter het virus zitten?De man met blauwe vest die in beeld verschijnt, heeft als achtergrond toch wel zweverige plaatjes aan de muur –> framing? vaag zweverig type? vaag iets laten zeggen over het vaccin, wat zit erin? en wat gaat het doen? (waar dus hele duidelijke concrete vragen over te stellen zijn bijvoorbeeld: Is een RNA vaccin zo snel te maken? bij HIV en Ebola is dat o.a. nog niet gelukt. Discussie voor ander moment).

Presentator loopt langs de volgende vraag: “Zou het te maken hebben met het 5G netwerk? “Man rode busje, wat overigens m.i. het toppunt van de framing in het filmpje is. Een rood busje met toeters, vlaggen. Trapt u daarin? Busje komt zo, busje is er al en stapt u in het busje frame? Maar in ieder geval, we gaan over op 5G…

De gedragsdeskundige komt in beeld: “Complotdenken is eigenlijk een heel normaal verschijnsel onder normale burgers. We normaliseren eerst. Presentator: “maar hoeveel Nederlanders geloven eigenlijk in die verhalen? dat zochten we uit.” Verderop laten we zien dat het maar een klein percentage van de Nederlanders is. Eerst normaliseren, dan minimaliseren?

Presentator: “het lab vlakbij de markt, dat kan geen toeval zijn volgens sommigen. Vervolgens een stukje film van Ossebaard (Fall Cabal – 2020) Zij spreekt over een biowapen dat ontwikkeld was om in te zetten tegen de HongKong demonstranten. Als je echter haar film beluisterd had ze het hiermee over een ander dan het coronavirus…. Ze spreekt over 2 virussen, de NOS pikt er eentje uit.

Presentator en onderzoek onder de bevolking naar stelling: het coronavirus is een biologisch wapen, dat in een laboratorium is gefabriceerd‘ (zie voor commentaar op het samenvoegen van 2 aspecten in Nos 1) – 15%. Dan wordt er gekoppeld aan China – virus ingezet in de handelsoorlog, en om overbevolking tegen te gaan.

Man blauw vest – Abel: iets vaags over officiele verhaal en lab…. verhaal is ‘raarder’.

Man rode bus – verschijnt vlak nadat Abel zegt: raarder dan dat het virus in een laboratorium ontwikkeld is. Het busje toetert en rijdt langs terwijl Man rode bus zegt: er zitten mensen achter dit virus, dit idee is al lang van te voren bedacht. Er wordt gekoppeld: ‘er zitten mensen achter dit virus’ aan een maf (ach leuk) rood busje. Snapt u de koppeling: de gedachte komt van een iemand met een ‘maf’busje, die iemand is ‘maf’, de gedachte is maf! Nee het wordt natuurlijk niet expliciet zo gezegd, het zit in de verpakking.

Presentator: ze voelen zich gesterkt door uitspraken van president Trump –> koppeling complottheorie aan ‘rechts’.

Een deskundige, eerst niet geintroduceerd: Dit is niet gebeurd (virus in lab), dit virus is in de natuur ontstaan. Argumenten…? Presentator: is het onwaarschijnlijk of onmogelijk? Deskundige: onmogelijk (zie NOS 1 voor andere invalshoeken). Op hetzelfde niveau als de complotters aan het woord gelaten worden, David Icke met: er bestaat geen Covid-19, Ossebaard met: dit virus is in een lab gemaakt, wordt een deskundige ingebracht: Dit is niet gebeurd, onmogelijk. Weet u als toehoorder nu al welke argumenten voor deze vage stellingen aan te voeren zijn?

Presentator: Recent onderzoek door een internationale groep van wetenschappers wijst uit dat het nieuwe coronavirus op natuurlijke wijze is ontstaan. Een drogreden: autoriteitsargument. Wie zijn die wetenschappers? hoe zag het onderzoek eruit? wat waren precies de uitslagen? (zie NOS1).

Hoogleraar Robert Garry, virologie: geen wetenschapper is slim genoeg om dit virus zelf te maken… zie NOS 1, CRISPr-Cas9?

Gedragswetenschapper Jan Willem van Prooijen: Mensen vinden het ook vaak heel onbevredigend als een enorm gevolg maar een hele kleine oorzaak heeft. En dan zo’n militair lab waar….. dat spreekt toch meer tot de verbeelding. Waar baseert hij dit op? is hier onderzoek naar gedaan, naar deze stelling? Even het puntje intuitie en waarneming bewaren voor later.

Presentator: het meest gedeelde nepnieuwsbericht gaat over miljardair en filantroop Bill Gates . Er wordt expliciet bij gezegd: filantroop, iemand die kunst of goede doelen steunt met aanzienlijke bedragen. Bill Gates wordt hiermee al als iemand met goede bedoelingen neergezet (kan zijn, gaat hier slechts om de framing). Etymologisch betekent het ‘liefde voor de mensheid’, in de zin van ‘het zorgen voor’, ‘het voeden van’, ‘het verbeteren van’. Onlangs las ik een leuk stukje over de filantropie van Gates…. Maar moeten die niet ook eerst beginnen met compenseren? Want hoe komen die nieuwe miljardairs als Zuckerberg, Bezos, Gates, wijlen Jobs en vele anderen aan hun geld? Dat komt van doodnormale mensen. Mensen, die in het geval van Facebook, hun ziel en zaligheid (informatie) gratis beschikbaar stellen. Een model dat onder andere ook Google hanteert. En waar de eenvoudige gebruiker alles gratis moet doen. Vragen bedrijven als Microsoft van Gates en Apple van Jobs, niet flink geld voor hun producten en buiten ze zo hun bijna monopoliepositie maximaal uit? Goed werkende programma’s worden plotseling niet meer ondersteund, omdat er een ‘verbeterde’ nieuwe versie is. Een versie waarvoor weer flink betaald moet worden. Versies die er vervolgens voor zorgen dat het apparaat niet meer goed draait en dus ook vervangen moet worden. Hoe goed behandelt Bezos zijn medewerkers? Nog op een andere manier beginnen deze miljardairs, maar ook de gevers van Macaskill, met een achterstand. Want misbruiken zij de belastingen niet voor hun filantropische uitstraling? Misbruiken door hun vermogen aan ‘liefdadigheid’ te schenken door het in een eigen stichting of bedrijf te zetten, en zo te onttrekken aan belastingbetaling. En wie moet daardoor meer belasting betalen? Juist, de rest die mag meebetalen aan de goedgeefsheid van de filantropen.

https://ballonnendoorprikker.nl/2020/04/14/corona-en-de-wilde-weldoeners/

Bill Gates framen als filantroop, ja van burgers’ centen?

Presentator: “Hij wordt door sommigen als de kwade genius gezien achter de virusuitbraak“. Er verschijnen ‘ondersteunende’ berichten in beeld met tekst: Bill Gates – een kwaadaardige levensgevaarlijke psychopaat? Robert F. Kennedy jr. ontmaskert vaccinatieagenda van Bill Gates en De filantropische moordpartijen van Bill Gates in 5 ‘projecten”. Nou, dat filantropische kunnen we er inmiddels wel afhalen. Niet vanwege de vermeende kwaadaardige intenties met corona, maar vanwege de geldstromen van Burgers naar Bill. De burgers betalen the Bill aan Bill. En we kunnen doorgaan: Bill on top of the Hill. Managing the world. En wie zijn die sommigen? welke argumenten hebben ze dan? hoe kunnen die weerlegd worden?

Presentator: “Want voorspelde hij niet al in 2015 dat er een pandemie op komst was? Ruim 5% van de bevolking denkt dat Bill Gates achter de ontwikkeling van het virus zit”. En we stappen weer over op de complotter. Even iets op een auto over vaccinatie en 5G en dan iemand die niet doorsnee gekleed is (maakt voor mij niet uit, gaat om wat iemand zegt), wat ook weer framend werkt. We komen op de vermindering van de wereldbevolking. ‘als hij dan met vaccins komt, dan vertrouw ik niet wat daarin zit’.

Abel: hij is natuurlijk bezig dat vaccin te ontwikkelen, en dan is natuurlijk de vraag, wat zit er in dat vaccin. Wat gaat het vaccin doen? Want als het allemaal nep is dan is het vaccin ook niet nodig. Als het 5G zou zijn of een biowapen, dan heeft het vaccin ook niet zoveel zin. Hier draaien we weer terug naar biowapen en 5 G. Terwijl die vragen nog geeneens serieus helder gesteld zijn, en met argumenten geprobeerd te antwoorden.

– is het virus in een lab gemaakt? welke meningen en argumenten zijn er?

– en zo ja, is het als biowapen gemaakt? welke meningen en argumenten?

– hoe wordt de relatie 5G-corona gezien? welke meningen en argumenten?

– Welke meningen gaan er rond over Bill Gates en Corona en vaccins? welke bewijzen zijn er daarvoor? Wellicht kom je tot dezelfde mening als de NOS, maar wel vanuit een vraag en onderzoeken van diverse meningen. Niet door een aantal mensen maar wat vaags te laten zeggen, mensen die wel heel erg geframed gepresenteerd worden. Overigens de viroloog ook, want deze onderbouwt ook niets van wat hij zegt.

De presentator vraagt: bestaat het niet? waarop Abel zegt: …. ik weet wel dat veel zaken niet kloppen. De presentator vraagt niet door. De complotter wordt als vaag denkend iemand neergezet. En vervolgens komt de deskundige hier even een licht over schijnen:

Het is relatief normaal dat mensen geloven in zaken waar geen enkel empirisch wetenschappelijk bewijs voor is. Het gaat wat ver om zulke mensen dan meteen maar voor gek te verslijten. Het zijn mensen die blijkbaar toch wat minder vertrouwen hebben in de wetenschap of wat minder kennis hebben van de wetenschap dan anderen. Maar laat ik zeggen: als die mensen gek zijn dan leven we in een hele gekke maatschappij. (uh?) De ‘wetenschapskaart’ wordt getrokken.

Presentator: Gates geeft vele miljarden uit aan de ontwikkeling van een vaccin. (noot: van ons geld dus…), maar sommige mensen denken juist dat zo’n filantroop juist aan een vaccin wil verdienen. Weer het woord filantroop om te framen.

Viroloog: Dat slaat nergens op. Hij geeft miljarden (van hemzelf – uitgesproken) uit om uitbraken te voorkomen. Geld is natuurlijk niet het enige waar het om kan gaan. Hierover later.

Skepsis: het gaat Bill Gates erom dat hij de bevolkingsgroei wil afremmen, dat we niet over 50 jaar met 12 tot 13 miljard wereldburgers zitten maar goed met 9 tot 10 miljard. Het betekent niet dat hij de huidige bevolkingsomvang met 10-15% wil doen afnemen. Dit klopt, er gaan verhalen rond over dat hij de huidige bevolkingsomvang wil doen afnemen, maar dat zegt hij inderdaad in een Ted-talk niet. Hij spreekt over afname van de groei van de wereldbevolking:

Het klopt dat een belangrijk thema bij Bill Gates de groei van de populatie betreft en de invloed die dit heeft op de toename van CO2. Zie onderstaande videoos. De eerste betreft zijn uitleg over het belang van toename van gezondheid. Als er minder kinderen sterven, zullen ouders minder kinderen op de wereld willen zetten (als verzekering voor hun ouderdom). Daarmee zal de groei van de wereldbevolking afnemen. Als we de gezondheid verbeteren, neemt de bevolkingsgroei af.

Saving lives lead to less population growth , februari 2018

En dan de Ted Talk

has to go to near zero

De gedragsdeskundige: Laten we voorop stellen dat niet zoveel mensen in Nederland hierin geloven (dat hij bevolking wil verminderen). Dat onderstreept weer dat blijkbaar Nederlanders toch een vrij nuchter volkje zijn. Hier weer framing: Nederlanders zijn nuchter, u bent nuchter, u gelooft niet in zulke complotgedachten.

Wat je dus ziet in de praktijk is dat mensen vaak de neiging hebben om te overschatten in welke mate het gedrag van anderen gedreven wordt door eigenbelang, en dat is met name sterk in het duiden van het gedrag van mensen met macht.

Presentator: dat complottheorien gevolgen kunnen hebben in de echte wereld blijkt uit de meer dan 20 zendmasten die de laatste tijd in brand zijn gestoken. De acties lijken gericht tegen het nieuwe 5G netwerk. Er was al langer verzet tegen. Maar nu wordt de uitbraak van het coronavirus ook in verband gebracht met 5G

Een geinterviewde verschijnt in beeld. Er wordt iemand in beeld gebracht, die iets zegt wat moeilijk te verstaan is, maar ook wel wat vreemd over komt. Weer een beetje een apart iemand neerzetten. Blijkbaar ook iemand die de man in de rode bus kent, want die staat op het parkeerterrein. Het lijkt op een ongeorganiseerde demonstratie, inclusief politie. De geinterviewde: 5G heb je mee te maken met wat Gates van plan is met z’n chip tuning. Vaccinaties worden aangedrongen en opgedaan om iedereen te chippen, dat is het verhaal erachter. Maar het gaat niet gebeuren, mensen beginnen langzaamaan wakker te worden. Er zijn teveel volg schaapjes in deze maatschappij die niet verder kijken dan hun neus lang is.

Abel: ik vind het heel erg toevallig dat nu precies 5G samenvalt, de introductie van 5G samenvalt met corona. De ziekteverschijnselen, men zegt dat het ook door 5G kan komen, zeg maar. En dan doe je het onder een dekmantel van een virus. Nee het komt door het virus. Mensen ( en koeien) gaan allerlei klachten krijgen

Presentator: 5G straling zou het coronavirus verspreiden of het immuumsysteem slopen. Het wordt even overdreven neergezet, reductio ad absurdum? In plaats van de mening van 5G activisten dat het het immuumsysteem aantast, in meer of mindere mate. De lockdown zou worden gebruikt om 5G netwerken versneld in te voeren. 4% van de Nederlanders gelooft dat de uitbraak van het coronavirus te maken heeft met de aanleg van het 5G netwerk.

Dan complotter David Icke: waar was de eerste chinese stad die 5G introduceerde? Vlak voor de uitbraak? Wuhan.

Pepijn van Erp, stichting Skepsis: Maar dat is ook het enige verband dat je zou kunnen bedenken want als je kijkt naar plaatsen waar al langer al 5G is, daar zie je bijvoorbeeld geen , Peking maar ook in Zwitserland was al langer 5 G. En er zijn ook plekken zonder 5G waar het virus enorm hard heeft toegeslagen, kijk naar Iran. Dus als je wereldwijd zeg maar alle plekjes op de kaart prikt, waar is 5G al uitgerolt en waar zien we de grote brandhaarden van corona , ja dan is er geen verband. de logica is ver te zoeken? ja bijzonder ver te zoeken. Hier is wel wat voor te zeggen.

Gedragsdeskundige: wat ik altijd .. vind, dat mensen die claimen voor mensen die kritisch burgers zijn, dus ook behoorlijk onkritisch zijn de meest absurde complottheorien omarmen zoals dat corona ook maar iets met 5G te maken zou hebben.

Even sec alleen de 5 G, zonder relatie met Corona: https://nederline.nl/5g-en-wetenschappelijke-kritische-kersen/ Kersen: cherry picking. Waar de twijfelaars/vragenstellers/tegenstanders van 5G van beschuldigd worden, cherry picking… dus even twee wetenschappelijke kersen. Geen relatie met corona…

Presentator: waarom geloven mensen in al die theorien terwijl het wetenschappelijk bewijs het tegendeel toont? Heeft u in de uitzending al 1 argument gehoord, of bent u getuige geweest van een welles-nietus presentatie : ja het is een lab virus – nee het is het niet, wetenschappers zeggen dat. Ja er is een relatie met 5 G – nee dat is er niet, wetenschappers zeggen dat. Is het niet bekend dat, of wordt weggehouden, dat er complotters wetenschappers zijn die een andere mening toegedaan zijn? het gaat hier over gezondheid, ‘volksgezondheid’. Is het dan niet moreel ontoelaatbaar dat een staatsomroep, als verlengstuk van de politiek overigens, ons zo manipuleert? En als je dan manipuleert, doe het ietwat ondoorzichtiger. Of gelukkig niet.

Framen verder: jongeren eerder, en laag opgeleiden! Tja, als je gevoelig bent voor wat anderen van je denken, en je hebt ‘complotgedachten’, dan wordt je wel voorzichtig. Dan gaat je IQ toch wat lager ingeschat worden. ‘Ben dom je echt zo om in zulke complottheorien te geloven?’ Nee het wordt (nog) niet verboden de theorie te uiten, maar er wordt wel wat aan geklusterd: laag opgeleid, aanhangers van politiek rechts. 5G met links. Misschien niet koppelen aan groepen? lichte aanzet tot beelden van groepen, tot haat? gewoon inhoudelijk op aspecten van de vragen ingaan.

Gedragswetenschapper: wat we inderdaad vinden dat complotdenken heel sterk samenhangt met populistische denkbeelden (grote slikk). Nou populisme vind je zowel aan de linker als aan de rechterkant en dat wordt ook wel gedefinieerd als een politieke mentaliteit waarin je eigenlijk de wereld ziet als een strijd tussen het goede volk en de corrupte elite. (slikje).

Hoe zit het dan met de volkswijsheden: Geld is macht, en Macht corrumpeert? en is dan Veel geld is veel macht? veel macht corrumpeert exponentieel?

Overigens een hele sluwe. In de film wordt een zwart-wit tegenstelling neergezet tussen complotters aan de ene kant en nuchtere Nederlanders/wetenschappers aan de andere kant. En nu wordt, met: ‘waarin je eigenlijk de wereld ziet als een strijd tussen het goede volk en de corrupte elite’ een zwart-wit denken geprojecteerd in het populistisch denken.

Presentator: er zijn nog veel meer complottheorien die online de ronde doen. Sinds de corona uitbraak worden er in Nederland alleen al op twitter ruim 250 nepnieuwsberichten over Covid-19 verspreid. Hoe langer we met z’n allen thuis achter de laptop zitten met veel vragen, onzekerheid en angst, hoe verleiderlijker complottheorien worden. Het is niet uw denken maar uw mentale (verwarde) toestand die u doet overgaan tot complottheorien.

Gedragswetenschapper: Wat we weten uit onderzoek is dat een goede voorspeller van complotdenken dat zijn gevoelens van angst, en daarom is situaties waar sprake is van impactvolle en bedreigende maatschappelijke gebeurtenissen, nu is dat een gezondheidsciris, maar dat kan ook een terroristische aanslag zijn of een economische crisis, dan lijkt complotdenken in vogelvlucht te gaan. Zou daarbij wel de vraag willen opwerpen wat angstiger is: een uitbraak van een virus of de complotgedachte dat er groepen zijn (even hier: niet zo mijn mening) die iets doen met een bedoeling. Daar zou ik persoonlijker veel angstiger van worden. Net als bij 9/11. Er werd gezegd dat complotters het zo’n eng idee vonden de 20 moslims die in de toren zouden zijn gevlogen, dat ze maar overgingen tot ‘de regering zit hierachter’. Stijgt dan de angst niet exponentieel? wie kan je dan nog vertrouwen? Als je angstig bent, zoek je dan niet eerder steun, bijvoorbeeld in het narratief van je regering?

Presentator: complottheorien die een houvast geven in onzekere tijden zijn zeker niet nieuw. Je zou hem kunnen omdraaien: de complottheorie van de gevestigde orde geeft houvast. Ik weet het nog niet, maar het kan net zo goed andersom.

Gedragswetenschapper: de pest epidemie, en wat je toen zag was dat bijvoorbeeld vaak joodse groepen de schuld kregen. Een bekende complottheorie was toen dat joodse mensen de watervoorziening hadden vergiftigd en dat daardoor er mensen ziek werden, dus ja iets van alle tijden. (alle, of in ieder geval ook een voorbeeld van toen?). Hier ook framing: complotdenkers anti-semitisch. Ook van andere landen? Braziliaanse artsen die meenden dat microencefalie niet door het zika-virus kwam maar door aan het drinkwater toegevoegde insecticiden om muggenlarven te doden. Omdat soms er geen correlatie was.

Presentator: complottheorien ze verspreiden zich razendsnel en muteren als een virus (uh… toch maar 4% tot 15% van de bevolking?) maar er is geen vaccin tegen... O dacht dat de NOS met het filmpje wilde vaccineren?

Heeft u overigens al inhoudelijk antwoord op de beginstelling van de NOS: De ondertiteling: Waarom 5G, Bill Gates en biowapens (n) iets met corona te maken hebben. “Ze hebben er gewoon niets mee te maken.”

Mag ik met al dit gedoe van man-vrouw, leeftijd, opleidingsniveau, politieke voorkeur (het verschuilt lekker achter staafjes en taartjes en cijfers) , niet gewoon de aspecten rondom corona, vaccinatie en 5G bediscussieerd hebben? Gewoon voor onze gezondheid? en die van onze kinderen, en toekomstige kinderen? Als de NOS ballen heeft, zet dan een debat op, van wetenschappers en wetenschappers, met meningen en argumenten. Over en weer, waarbij de kijker meegenomen kan worden in redeneringen en bewust kan overwegen.

En dan nog mignon.. 1-oogje. Bij zwart-wit denken is het eigenlijk niet een blokje links en een blokje rechts, waar en onwaar of onwaar en waar (anders zit je zo in het politieke spel), maar een 1 koker die waar is en wat eromheen is, is onwaar. Bij 2-oogje gebruik je je denken, en overweeg je links en rechts (niet politiek). 3-oogje: nog een helderziend oog erbij?

What’s in a frame? de weg naar een groep van 1-oogjes? wij en zij..? die naar de (kritisch) denkende en vragende 2-oogjes brullen: jullie zijn de vijanden! jullie brengen ons in gevaar! In a frame zit potentieel de weg naar haat. Maar we projecteren het op de 2-oogjes.

Al is de framing nog zo snel….

Facebook
Twitter
Instagram