NOS 3 Ossebaard – complotdenker – Elite

In het filmpje van de NOS kwam Janet Ossebaard naar voren als complotdenker. De volgende stukjes worden getoond:

Het is gemaakt in een lab, die bewijzen hebben we. Dit is niet een normaal virus, dit is gemaakt’ en later nog spreekt zij over een biowapen dat ontwikkeld was om in te zetten tegen de Hongkong demonstranten.

De NOS heeft uit de driedelige serie van Ossebaard geknipt. En knipt natuurlijk wat hun standpunt onderstreept. En ik geef ze hierin gelijk: Ossebaard komt niet met de bewijzen. Het is makkelijk praten: ‘we hebben de bewijzen’ – wie zijn we? Dit is niet een normaal virus – want? Een biowapen – welke bewijzen? Niet onderbouwde stellingen spreekt Ossebaard uit.

Toch weet ze een aardig wat volgers te krijgen, momenteel (12 mei) zo’n 320.000. Haar kanaal heet Fall Cabal. Cabal gebruikt ze als term voor de ‘Elite’. Een andere vaak gebruikte term is ‘Illuminatie’. Een kleine groep mensen die volgens haar aan de touwtjes trekt, achter de schermen (van bijvoorbeeld politici). De films zijn met veel visueel ondersteunend materiaal gemaakt en met een ferme stem. Een kernidee bij haar is dat deze Elite de vrijheid en rechten van burgers wil afnemen. Recht op verplaatsen, op meningsuiting, op bij elkaar zijn. Censuur op (social) media.

Volgens de mainstream media is er bij Ossebaard, naast bij David Icke, sprake van complotdenken. De MM zien als de belangrijkste kern van complottheorien: er is een (mysterieuze) elite van meestal rijke mensen, met macht (hoewel niet 1 op 1), die kwade bedoelingen heeft met burgers. 

Er is op zoveel aspecten van Ossebaard, NOS en complotdenken in te gaan. Al schrijvende tolden m’n gedachten over de aspecten om op in te gaan. Nu nu heb ik gekozen voor ‘haar Cabal’, omdat zulke gedachten als de kern van complottheorien gezien wordt.

Tja, is er wel zo’n elite met kwade bedoelingen naar burgers? 

Mysterieuze – elite – met – kwade – bedoelingen – naar – burgers

Deze punten wil ik langslopen, en overwegingen delen.

Elite

Over de eerste vraag: is er een elite? zullen veel mensen het eens zijn. Financieel:  Er zijn arme mensen en rijke, rijkere en nog veel rijkere mensen. De Quote geeft jaarlijks een lijst, waarbij je de vraag kan stellen of ook iedereen die rijk is erop vermeld wordt. Het is aannemelijk dat er een kleine groep van hele rijke mensen bestaat, waarbij er een grote kloof, cesuur, is tussen heel rijk en heel arm. Je kan regelmatig berichten lezen dat deze kloof  groter wordt. Lijkt de wereld zo ingericht dat het de belangen van rijke mensen dient? Invloedsfeer: je kunt er van alles van vinden, de Bilderbergconferenties, maar ze zijn er wel. Er komen mensen van over de hele wereld om te spreken over de wereldproblemen. Slechts een beperkte groep mensen wordt uitgenodigd. Geen notulen zodat er vrijelijk over de problemen en oplossingen gesproken kan worden. Ik heb het hier niet over kwalijke bedoelingen, maar wel over het feit dat daar gesproken wordt over oplossingen voor wereldproblemen, waarbij ook hele grote groepen burgers/wetenschappers er niet bij betrokken worden. Misschien leven buiten de mensen die (vaak) uitgenodigd wordt, wel andere, betere? oplossingen. Kunnen mensen in groepen niet overgaan tot een gemeenschappelijke kokervisie (1 ogig Mignon) , niet alleen bij complotters maar ook bij elite-mensen?

Mysterieus

Zowel complotters (overigens moet deze groep nog sterk genuanceerd worden, maar dat in een ander verhaal) en anti-complotters spreken over een mysterieuze groep. De complotters dat er een mysterieuze groep achter de schermen aan de touwtjes trekt. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over een ‘Deepstate’ die achter en boven regeringen op wereldniveau werkzaam zou zijn. Daar zijn serieuze boeken over geschreven door mensen die hoge functies hebben gehad. Laten we zeggen: niet die aparteling die in een apart busje rondrijdt (met alle respect voor deze persoon, het gaat mij om de framing door de NOS). Maar er zijn ook sites waarin de mysterieuze groep gekoppeld wordt aan loge zus, loge zo, bloedlijn zus, bloedlijn zo, het Vaticaan wordt er zelfs aan gekoppeld. En dan wordt het inderdaad wel wat mistig. Hoe kunnen we controleren dat het zo is? En dan kunnen we de anti-complotters wel gelijk geven die het woord ‘mysterieus’ gebruiken om complottheorieën tot vaagheden te helpen verklaren. En de complotters zullen zeggen: maar er zijn toch mensen die uit zulke mysterieuze groepen treden en spreken. De anti-complotters kunnen dan weer op hun beurt deze mensen belachelijk maken. Gebeurt niet? nou op kleine schaal doet de NOS dat aardig: zulke verhalen niet weg-houden, maar Beetpakken, Inpakken, Wegzetten, voor het gemak (maakt me mak) even afgekort tot BIW-tactiek. Inpakken door zoals ze deden, mensen met andere ideeen in een ‘maffe’ hoek te presenteren. De ‘maf-hoek’ is er één, de ‘psycho-hoek’ is ook al langs gekomen. 

Mysterieus of niet? Een Elite die zich mysterieus verschuilt? complotters die het over mysterieuze groepen hebben, de anti-complotters die het mysterieuze als belachelijk-strategie hanteren… Het blijft allemaal maar mysterieus..  Is het belangrijk dit uit te pluizen, of verzand je bij het uit elkaar pluizen van de mysterieuze bol niet omgekeerd in hersenspinselbollen in je kop? Niet vreemd als nuchtere Nederlanders dan afhaken bij het binnentreden van complotland. De anti-complotters zetten ook nog eens waarschuwingsborden: gij betreedt een gekkiesland! met aan de poort gehangen: lager opgeleid, rechts (extremisme), populistisch, angstig, maf, anti-semitisch, zelfs ook links extreem komt erbij, en wellicht ben ik nog wat naambordjes vergeten. Mocht desondanks toch een kijkje willen nemen, dan volgt een ander fenomeen, waarover later (klik zal volgen). 

Bedoelingen met burgers – even een uitstap

Kwalijke bedoelingen naar burgers. Even een omweggetje via ‘het was niet mijn bedoeling’. Wanneer iemand op z’n gedrag aangesproken wordt, volgt er nog wel eens (niet altijd..): het was niet mijn bedoeling! Zo van: ik wilde deze nare gevolgen voor je niet! En dat was het dan. Eigenlijk is het alleen een beschrijving van de intentie. Echter: de gevolgen kunnen toch ‘negatief’ voor de ander zijn. Completer zou zijn: Het was niet mijn bedoeling en ik heb niet beseft wat de gevolgen waren. De volgende keer hou ik er rekening mee. Dat veronderstelt wel goede wil van degene. 

Hoe kan het dat mensen die toch goede bedoelingen hebben, zodanig kunnen handelen dat het negatieve gevolgen voor de ander heeft? Omdat er bijvoorbeeld eigenschappen kunnen meespelen als: gewoontes en dwangmatigheden, gebrek aan empathie, moeilijk zich kunnen voorstellen hoe iets voor de ander is, teveel in stress zijn en oog voor de ander verliezen. Neem een voorbeeld: dwangmatige behoefte aan controle, micromanagement. Sommigen kennen zo’n leidinggevende die alles in control wil houden. Zoveel mogelijk, liefst alles, real time wil scannen in cijfers en wat de medewerkers doen en hoe ze het doen, en hoe ze ertoe gekomen zijn, etc.  De medewerkers krijgen bijvoorbeeld een electronisch bord in de ruimte waar ze werken, waarmee ze de hele tijd real time kunnen zien hoeveel procent ze gehaald hebben. Het doel van de dag is 100%, en een telefoontje levert bijvoorbeeld 3% op. Een email 5%. Noem maar op. U snapt wel: dat kan stress opleveren. Druk om de telefoontjes ook maar zo snel mogelijk af te handelen. Fijn voor u als klant van dat bedrijf…

Het handelen van zo’n micromanager wordt voor een belangrijk deel gestuurd vanuit de behoefte aan controle. Hij of zij hoeft helemaal niet de bedoeling te hebben om mensen stress te geven. Hij of zij kan misschien wel denken: nou het is fijn voor de medewerkers dat ze weten waar ze aan toe zijn de hele dag. Of andere zichzelf geruststellende gedachten.

Nou kunnen naast eigenschappen ook, en dat doen ze, belangen het handelen van mensen sturen. We komen in de motivationele sfeer: welke drijfveren zijn er? Ik onderscheid (hier geen wetenschappelijke onderbouwing, slechts overweging):

  • vanuit waarden wil tot :waarden van waaruit je je handelen wilt vormgeven, zoals duurzaamheid, vrijheid, gelijkheid, broederschap, waarheidsstreven, veiligheid, alles niet alleen groots kan ook in het kleine
  • behoeften aan: lichamelijke behoeften als eten/drinken/onderdak/kleding.  Maslow zet hier ook de sexualiteit bij, ik zou zeggen behoeften hierin mogen verschillen, en mag er ook niet zijn. Psychische behoeften aan bijvoorbeeld: nabijheid, waardering, veiligheid, privacy, rust, ruimte.
  • begeerte , zucht naar: zucht in de zin van iets wat met je aan de loop gaat. Bijvoorbeeld zucht naar alcohol, roken, internet, porno. Je kan denken aan heb-zucht, willen hebben en hebben. Het gevoel van kopen wat even een dopa kick geeft en/of het gevoel van hebben.

Op dit punt zou ik een aantal ‘zuchten’ willen onderscheiden: de genoemde heb-zucht (naar geld, naar macht), zelf-zucht (voor je ego). Euri&Ego. We hebben ze meestal ook, in meer of mindere mate. Het is menselijk. En de mensen die de Elite vormen? zouden die ervan uitgesloten zijn? nee toch. Ik sprak een keer met iemand die de heb en zelfzucht onder mensen ziet, maar wel vertrouwen heeft in de hoogste lagen in de maatschappij. Ik vroeg: waar houdt het dan op met de heb-zucht en zelf-zucht? Uh, tja… 

Elite mensen, mensen in hoogste kringen van de samenleving, ze zijn mensen, net als wij. En de zuchten zou je als belangen kunnen benoemen. Vanuit een zucht ontstaat een belang bij iets. Rijkdom: geld is macht (hoewel niet 1 op 1), en macht corrumpeert. Hoe corrumpeert het? Mogelijk doordat mensen met macht ook beter voor hun belangen kunnen en zullen opkomen? ervoor kunnen zorgen dat de zucht bevredigd wordt? 

Kwalijke bedoelingen naar burgers

Belangen en belangenverstrengeling. Er zijn vele regels om dit laatste te voorkomen, blijkbaar is er kader nodig om dit binnen de perken te houden. En is er nu altijd sprake van een kwalijke bedoeling richting burgers als mensen met macht voor hun eigen belangen opkomen? Iemand die geld wil? bedoelt die dat voor zichzelf of tegen de ander? Ja, bij onrechtmatig afnemen zal het negatieve gevolgen hebben. Iemand die macht wil? Macht voor zichzelf, en gevolgen lastig voor burgers. Bij iemand bij wie het om zijn/haar ego te doen is? Daar is meestal geen sprake van een kwalijke bedoeling. En als we van belangen naar eigenschappen gaan, en van micromanagement naar ‘macromanagement’: iemand die van controle houdt in machtige posities? obsessief. Nadelige gevolgen maar niet zo bedoeld. 

Kwalijke gevolgen voor burgers

Zou het niet handiger zijn als we het niet gaan hebben over vermeende kwalijke bedoelingen, wat eigenlijk psychologisch gezien ‘invullen’ is van de wil van een vermeende groep mensen. Kunnen we niet beter kijken wat kwalijke gevolgen van maatregelen voor ons (kunnen) zijn? Alert zijn op wat er op ons afkomt? aan bijvoorbeeld wijzigingen in de Grondwet, waardoor we tijdelijk geen aanspraak kunnen doen op bepaalde grondrechten. Een 5-G netwerk dat op ons afkomt, met mogelijke gezondheidseffecten. Die goed uitzoeken. De vaccinatie, verplicht?, die eraan komt. Met een vaccinatiepaspoort waar Bill Gates over spreekt. En hoe lastig is het om weer met een pasje te lopen? Je kant het vergeten bij een evenement, bij het OV…. Een chip dient je gemak. 

Het ingezogen worden in complotland in wie die Elite wel niet is, groep zus, groep zo…. het kan de aandacht afleiden van wat er op ons afkomt. En zelfs het hele gebeuren over de oorsprong van het virus: vleermuisvirus, labvirus, China labvirus, Amerika labvirus, muterend virus, virus bedoeld, virus ontsnapt, virus zus virus zo… Een Ufo er nog bij. Ook dit leidt af van wat er ondertussen gebeurt. Wat mogelijk een enorme invloed op onze gezondheid gaat geven en een inperking van onze grondrechten. 

Mw. Ossebaard doet mee in het ons inzuigen in the wolk, de mist van alle mogelijke verhalen. Een voorbeeld: ze gaat in op de mogelijke stamboom van Bill Gates. Moeten we daar ons mee bezig gaan houden? En het einde: de groep Qanon die ons gaat redden? Het is allemaal erg, maar zit gerust achterover, de redding komt door (mysterieuze) Qanon. In die zin: nee!

Mysterieuze Elite en kwalijke bedoelingen voor burgers

Mysterieuze Elite en kwalijke gevolgen voor burgers

Gevolgen  van de maatregelen.. Welke zijn dat? Wat gaan ze concreet voor ons inhouden? staan ze in verhouding tot de huidige coronasituatie? En laten we het ook breder trekken, meer zaken die invloed hebben op onze geestelijke vrijheid, gelijkheid in rechten en broederschap in economie. 

Actie (geen in brand steken! geen agressie en bovendien maakt het de situatie alleen maar erger) 

via democratische weg massaal onze stem laten horen

Facebook
Twitter
Instagram