Oorsprong 2 – waarheid

Al denkende naar aanleiding van de vorige blog over het thema ‘oorsprong’ kwamen er toch nog vragen op. In deze blog de eerste vraag: zegt deze Luc Montagnier de hele waarheid? Want welke argumenten heeft hij om China hiervan te betichten? Bregger geeft aan dat er (zeker) in 2015 een samenwerkingsverband was tussen China en Amerika in het maken van een gemanipuleerd coronavirus. Is die samenwerking nog voortgezet? Of is China wellicht daarmee zelf verder gegaan?

We komen op het punt van integriteit van wetenschappers. Bij kritische geluiden over uitspraken van wetenschappers wordt nog wel eens gezegd: o die mensen vertrouwen niet meer in de wetenschap. En wetenschap beoogt juist waarheid over de werkelijkheid te vergaren. Dat is de centrale ‘waarde’ in de wetenschap: Waarheid. Alleen daarna begint de vraag: wat gebeurt er dan met die waarheid? Maar hoe ook, via welke weg is tot die waarheid gekomen?

Wetenschap is vanuit de ethiek waardenvrij, vanuit het aspect ‘goedheid’. Ontdekkingen kunnen bijvoorbeeld ten goede en ten kwade gebruikt worden. Neem technische ontdekkingen als een in de hersenen inplantbare chip die ingezet kan worden om mensen te helpen te kunnen zien. Maar desnoods ook om het brein van mensen te manipuleren. Zie bijvoorbeeld….. de vraag is daarbij dan ook: willen we als burgers zoiets? Wat waar is en wat mogelijk is, ‘moet’ het dan ook?

Bij het onderwerp ‘Censuur’ zal er uitgebreider op ingegaan worden. Voordat we teruggaan naar Corona, nog een opmerking. Kunnen we aannemen dat er een strijd gaande is tussen China en Amerika om het wereldleider worden? oa. via de handelsoorlog. En waar Amerika veel oorlogen voert (al sinds zijn bestaan ongeveer 6-10 jaar? niet in oorlog) koopt china langzamerhand ‘de wereld’ op. Veel grond in veel landen, havens, fabrieken, noem maar op.

Bij het kijken naar Lubach, ook in najaar 2019, merkten we toch een anti-china tendens die naar het randje van racisme ging. Wie kan ons zeggen dat Luc Montagnnier niet z’n steentje bijdraagt aan de westerse anti-China geluiden? Geloven we daarmee ‘de wetenschap’niet meer? of kunnen we ons afvragen of wetenschappers ook niet gewoon mensen kunnen zijn met bepaalde belangen waardoor ze in een politiek strijdtoneel de waarheid niet meer hoog houden. En misschien is het wel een halve waarheid: China die het virus gemaakt heeft. Geen leugen dan, alleen mist dan de andere helft van de waarheid?

Noot: zoals al in de vorige blog aangegeven: de aandacht zou meer moeten gaan naar de gevolgen die op ons afkomen. We komen niet achter de oorsprong. Maar nog even daarop door in de volgende blog om zoveel mogelijk vragen en aspecten toch te zijn langs gelopen.

Facebook
Twitter
Instagram