Staat: geen twijfel veiligheid 5G: slechts de kop in den kop

https://nos.nl/artikel/2332741-staat-geen-twijfel-over-veiligheid-5g.html

Een artikel van de NOS vandaag met ‘De wetenschap is het wel degelijk eens over de veiligheid van 5G’.

De wetenschap: een autoriteitsargument en daarmee een drogreden, cq. vals spelen in de discussie.  En de wetenschap bestaat niet, hooguit wetenschappers. En laten er nu verschillende meningen in 5G land zijn. En dan niet verschil tussen wetenschappers en burgers, nee tussen wetenschappers en wetenschappers

de wetenschap bestaat niet

 er zij wetenschappers en wetenschappers

die geen probleem zien     en wel probleem zien

Beide kanten doen aan cherry picking, niet alleen de twijfelaars aan 5G, ook de voorstanders ervan. Noem ons de onderzoeken, van beide kanten. Leg ze naast elkaar en laat mensen ernaar kijken. Naar de stellingen en de argumenten die aangevoerd worden. 

Wie waren de opdrachtgevers? (de telebedrijven?), wie waren de uitvoerders? hoe was het onderzoek opgezet? proefdieren? hoe lang? wat nog meer? misschien is 5G niet zo erg maar als we het optellen bij allerlei andere chemische en stralinginvloeden?  werden de muisjes daaraan ook blootgesteld? ga zo maar door.

En waarom is het belangrijk, vanwege de gezondheid van ons allen. Er zijn zoals de NOS vermeldt, wetenschappers die wijzen op een verband tussen elektromagnetische straling en bijvoorbeeld kanker en neurologische aandoeningen. Er loopt nog een onderzoek van de Gezondheidsraad naar de risico’s van straling. Ja de NOS noemt het, echter weer niet in de Kop. En zo komt al snel ‘slechts de kop in den kop’.

Advocaat van de staat zegt: er is geen schade aangetoond. Nee, maar dat wil niet zeggen dat er ook geen schade zal komen. Niet bewezen wil niet zeggen dat het niet zo is. Alleen is het (nog) niet aangetoond.

Welk belang heeft de Nederlandse staat om de uitrol van 5g te vertragen vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s? Nou dat staat haaks op hun streven: ‘De sterke positie van Nederland als digitaal koploper binnen de Europese Unie wil het kabinet behouden’. Bron:Rijksoverheid en 5 G

Koploper willen zijn! Is dit eigenlijk wel een waarde? Koploper willen zijn boven mogelijke gezondheidsrisico’s? en als die zouden blijken, kan de samenleving dan nog terug? Hoe ga je het bewijzen dat je door 5G gezondheidsschade hebt..

Regering de koploper, de NOS de kop in je kop: 5 G is niet schadelijk.

Facebook
Twitter
Instagram