Van Corona naar Cabal: 1 Spoedwet

Vraagt u zich ook af: wat is hier in hemelsnaam allemaal aan de hand met Corona? Er gebeuren zulke gekke dingen. Zeker waren er slachtoffers die ernstig ziek werden en overleden. Toch was er iets aparts: het aantal besmette mensen en het aantal overlijdens was enigszins vergelijkbaar met de griep.  Toen werd er niet op dezelfde manier door de regering gereageerd.

Ik twijfel niet aan het bestaan van een coronavirus. Er bestaan zelfs vele coronavirussen en dat is al tientallen jaren bekend. Maar waar komt het huidige virus ineens vandaan?  Van de vleermuis zoals gezegd wordt? of is het in een laboratorium gemaakt? Niet dat dan het hele virus gemaakt is. Dan is er alleen aan gesleuteld, iets toegevoegd of iets weggehaald aan een bestaand virus. Maar wat de oorsprong ook is. Hieronder gaat het om: hoe wordt er mee omgegaan? hoe wordt er op gereageerd vanuit de regering van Nederland en andere landen?

In maart kwam de Lockdown. Op een dag werden binnen een uur horecagelegenheden gesloten. Ineens kwamen er de maatregelen van bijvoorbeeld de anderhalve meter, het zoveel mogelijk thuis moeten blijven, etc. De hele strenge maatregelen werden ons opgelegd onder dreiging van boete (tot 435 euro), strafblad en mogelijkheid van gevangenisstraf (1-6 maanden).  Zo mocht je bijvoorbeeld elkaar niet buitenshuis ontmoeten als dat je bedoeling was. Het mocht alleen als je elkaar toevallig tegen kwam, op anderhalve meter een praatje. Maar als je de bedoeling had bij elkaar te komen, zoals de 4 gebakjeseters in Schiedam, werd het beboet. Maar dat werd daar in Schiedam gedaan, en weer niet in andere gemeenten. Zie een eerder schrijven: Bedoeld ontmoeten is beboeten

Naast hele strenge maatregelen die ons opgelegd werden, kwamen er ook veel onduidelijkheden en  tegenstrijdigheden. Neem bijvoorbeeld de wekenlange onduidelijkheid rond de mondkapjes in verpleeghuizen.

En dan was er de race naar de zogenaamde spoedwet: Hugo de Jonge die op 1 koers lag, zeer vasthoudend. De spoedwet moest 1 juli ingaan. Terwijl het aantal besmettingen enorm was afgenomen. Ook vreemd. Er kwamen steeds meer mensen individueel en groepen die hiertegen in opstand kwamen. Met als grootste groep momenteel www.viruswaanzin.nl. Deze groep wil demonstraties organiseren, welke tot nu toe telkens verboden worden. Black Lives Matters kan vaak wel doorgaan, demonstraties tegen de spoedwet en alle maatregelen niet.

De spoedwet kwam heel weinig in het nieuws. Veel mensen wisten er niet van. En als hij werd genoemd, werd hij door oa. RTLnieuws en NOS als iets positiefs gebracht. Ook minister Grappenhaus legt het positief uit. RTLnieuws schreef bijvoorbeeld dat de wet verwarring moest wegnemen. Ook dat het om dezelfde maatregelen als in de lockdown ging en dat er iets positiefs was: nl. dat mensen op 1 adres voortaan ook als 1 huishouden gezien werden. Maar was de spoedwet werkelijk zo positief? een aantal punten hierin:

  1. de spoedwet kon ingaan bij een epidemie of dreiging van een epidemie. Dit zou dus betekenen dat een lockdown ingesteld zou kunnen worden als een groep mensen die erover moet beslissen, een dreiging zien aankomen. Deze groep mensen is beperkt en ze laten niet zien waarop ze hun beslissingen baseren. Zo konden er geen zgn. WOB-verzoeken meer tot 1 juni gedaan worden. Met een WOB-verzoek kon om extra informatie gevraagd worden. Ook al gaat het om een instantie als het RIVM, het blijven altijd mensen die het doen. En mensen kunnen zoals iedereen hun beperkingen en belangen hebben. Het is goed als dit in ieder geval controleerbaar is, en dat was het niet. En is het nog steeds niet. Eigenlijk kan zoiets niet in een democratie.
  2. RTLnieuws kondigde 27 april, Koningsdag aan, dat er een spoedwet gemaakt ging worden. Toen werd gezegd dat hij zou gaan gelden voor 3 maanden, maar het werd onlangs ineens een jaar. Ook kan de wet weer verlengd worden.
  3. Het huisrecht werd aangetast. Heel eng: er mag uw huis binnen gegaan worden als iemand vermoed dat er meer mensen aanwezig zijn die niet op uw adres wonen. Viruswaanzin.nl maakt er een overzicht van een aantal gevolgen:
  • de politie mag zonder huiszoekingsbevel je huis binnenvallen en al je bezoek beboeten
  • mensen met een relatie die geen huishouding delen moeten 1,5 meter afstand bewaren
  • nieuwe relaties worden daardoor ook onmogelijk
  • je niet thuis wonende kinderen mag je niet meer aanraken
  • je kleinkinderen mag je niet meer knuffelen

4. In de wet staat ook dat er allerlei maatregelen toegevoegd mogen worden, zonder dat eerst de Tweede Kamer      daarover beslist. Het kabinet kan maatregelen inbrengen, zonder uit te leggen hoe die positief kunnen werken. En de maatregelen worden nog niet genoemd. U hoeft niet veel fantasie te hebben om er in ieder geval één te bedenken: verplichte vaccinatie (ook op straffe van een boete, gevangenisstraf of strafblad?). Telkens maar weer wordt herhaald dat de spoedwet er moet zijn tot het vaccin er is. Later zal worden beschreven dat er ook vanuit artsen bedenkingen zijn over deze vaccins.

 

Samenvattend: Het zijn nogal wat maatregelen die onze vrijheid enorm inperken en voor langere termijn ingeperkt dreigen te worden. Er wordt gezegd: dat is in het belang van ieders gezondheid. De spoedwet staat nu voor september op de agenda in de Tweede Kamer. Maar helpen die maatregelen echt voor de (volks)gezondheid?

De titel is van Corona naar Cabal. Al schrijvend hoop ik dat u ook kan gaan zien dat met Corona meer aan de hand is dan alleen de bestrijding van een virus alleen. Komen we dan uit bij wat de Cabal genoemd kan worden, iets dat boven de aparte regeringen uitgaat? Cabal: een groep mensen met allerlei belangen, die aanstuurt hoe de regeringen moeten reageren? Lockdowns, hoewel daar per land wat nuanceringen zijn. Grenzen die dicht gegooid werden. Maar eerst gaan we nader in op de maatregelen.

Laten we eens kijken naar de basisregels en maatregelen die nu met Corona gegeven zijn. Want als je wat verder doordenkt: is het gevolg niet omgekeerd. Is het eigenlijk niet heel slecht voor de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen?

Vervolg: Was vaak uw handen

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Instagram