Virus? worden we niet vergast?

Niet het virus, maar een gas!

‘Virussen’ standaard onderdeel menselijk DNA?

There are about 100.000 known fragments of virus genetic material in the human genome . The best guess is, about 8% of our DNA is made of viral DNA sequences (Jan Carrette, Stanford virologist, in Scope Blog’ (https;://timesofindia.indiatimes.com/india/why-humans-may-nor-have-existed-without-viruses-articleshow-7515770.cms)

Zou dit kunnen matchen met het idee van een virus als exosoom, waarbij het virus DNA/RNA niet in ons DNA ingebouwd wordt, maar het een afscheidingsproduct is van een stukje DNA sowieso van onszelf?  (zie het boek: The contagion mythe of Thomas Cowan) Pasteur schijnt het niet gelukt te zijn met virussen dieren of mensen te besmetten. Er zijn berichten over fraude in zijn dagboeken. Hij probeerde en probeerde, maar het lukte niet.

Exosoom: Cellen die beschadigd zijn door vergif en/of straling en vervolgens door een herstelmechanisme een stuk genetisch materiaal uit het DNA halen en uitscheiden? Sommige repair mechanismen halen stukken DNA eruit, niet slechts 1 nucleotide. Er vindt dagelijks DNA beschadiging plaats. Maar sommige giffen kunnen het in één keer sterk maken.

Polio door DDT? Polio altijd in de zomer, wanneer er over het land gespoten werd.

Zika door een insecticide? Braziliaanse artsen zagen dit als oorzaak. Er was geen 1-1 relatie virus-afwijking

Corona door….?

 

Waterstofsulfide, rotte eieren lucht

Een goede sollicitant is waterstofsulfide, H2S. Het geeft een aantal symptomen die samenvallen met corona:

 • verlies reuk/smaak
 • benauwdheid
 • pijnlijke keel, hoest
 • vocht in longen
 • misselijkheid
 • mogelijk kans op longembolie
 • hersen beschadiging

Aan lage concentraties. Op langere termijn kan een lage blootstelling leiden tot :

•vermoeidheid
•verlies van eetlust
•hoofdpijn
•prikkelbaarheid
•slecht geheugen

Veelal is te horen dat mensen het allereerst benauwd krijgen en hun reuk verliezen. Koorts komt regelmatig in later stadium.

 

Waterstofsulfide, een moerasgas / malaria

Toevallig ook een moerasgas. Vroeger dacht men dat het moerasgas de oorzaak van malaria was. Methaangas noemt Cowan in zijn boek als optie voor de symptomen van malaria. Waterstofsulfide noemt hij ook als moerasgas maar gaat er verder niet op in.

Verschijnt bij ons als rioolgas. Kan in huizen naar boven komen of uit rioolwaterzuiveringsinstallaties als er niet voldoende zuurstof ingebracht wordt. En dan waait het, uit mogelijk 352 zuiveringsinstallaties zo het land over. Veel mensen klagen over die lucht.

Opvallend: er wordt vandaag gesproken over het coronavirus in het riool. Wordt daar nu de nadruk bij analyse op gelegd, en niet op andere aspecten in het riool….? Analyse afhouden van?

Hydroxychloroquine helpt bij Malaria en bij Covid.

 

Aparte verschijnselen

werden door artsen bij Covid waargenomen:

 • IC arts: het lijkt meer op een high altitude sickness dan een longontsteking
 • Zach Bush: verschijnselen lijken op cyanide vergiftiging
 • bloedstolling
 • reuk en smaak verslies
 • lage zuurstofsaturatie en toch nog kort kunnen leven
 • blauwe vingers

 

Waterstofsulfide en hemoglobine:

Hemoglobine wordt onder invloed van waterstofsulfide omgezet in sulfhemoglobine, een proces dat niet teruggedraaid kan worden. Er treedt een tekort aan zuurstof transport capaciteit op. Er kan al bij een lage concentratie sulfhemoglobine cyanose ontstaan: blauwe vingers.   Check: high altitude sickness / blauwe vingers.

 

Waterstofsulfide en waterstofcyanide:

De toxiciteit van H2S is vergelijkbaar met die van waterstofcyanide, het gas dat de nazi’s gebruikten om de joden te vergassen. H2S vormt een complex met ijzer in de mitochondriale cytochroomenzymen, waardoor het gas de zuurstofbinding en dus ook de cellulaire ademhaling blokkeert.  Let wel: H2S in hoge concentratie!

 

Waterstofsulfide en de electron transport chain in de mitochondrien:

Bovendien werd duidelijk dat H2S het lichaam kan helpen de zuurstofvraag te verlagen waardoor het lichaam 90% minder energie nodig heeft. Onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen wees uit dat waterstofsulfide onder andere beschermt tegen oxidatieve stress, een factor die een belangrijke rol speelt bij ouderdomsziekten. Ook werd geconcludeerd dat H2S bescherming kan bieden bij zuurstofgebrek, zoals bijvoorbeeld tijdens een hart- of niertransplantatie, of in het geval van een hoge bloeddruk.

Als waterstofsulfide (H2S) via de longen in zeer lage concentraties het lichaam binnenkomt, blijken lichaamscellen in een soort ‘slaaptoestand’ te gaan. Hierbij hebben ze minder zuurstof nodig. De schade die optreedt als de zuurstoftoevoer stopt omdat iemand overlijdt, is daardoor ook kleiner. Bron 2

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25725524/  :

Oxidation of H2S in mammalian cells and mitochondria : Hydrogen sulfide (H2S) is the third gasotransmitter described in mammals. These gasotransmitters (H2S, CO, and NO) are small molecules able to diffuse freely across membranes and thus susceptible to reach easily intracellular targets, one of which is the respiratory enzyme cytochrome oxidase subject to complete inhibition by low micromolar concentrations of these gases. However in contrast to NO or CO, H2S can be metabolized by a sulfide quinone reductase feeding the mitochondrial respiratory chain with the hydrogen atoms of sulfide. Sulfide is thus a two-sided molecule: substrate or poison according to the concentration. The aim of this chapter is to present a mean to monitor sulfide oxidation by isolated mitochondria or cells and to summarize how the properties of this amazing couple (mitochondria and sulfide) translate into practical and conceptual consequences. Check: lage zuurstofsaturatie in sommige gevallen, tijdelijk.

 

Waterstofsulfide en reuk/smaakverlies

 

 

Waterstof en bloedplaatjes:

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24746521/

It modulates different elements of hemostasis (activation of blood platelet, and coagulation process) as well as proliferation and apoptosis of vascular smooth muscle cells. Check: bloedstolling?

 

Waterstofsulfide en ME/ CVS:

Zou het kunnen? https://www.biologischmedischcentrumbmc.nl/me-cvs-aantoonbaar.htm  (relatie H2S en ME/CVS)  geciteerd:

ME is een aandoening die wordt veroorzaakt door een verhoogde endogene H2S productie. Hiervoor kunnen vele factoren aanwezig zijn. Vanwege de gevolgen van H2S in het lichaam, zal hierdoor een reeks gebeurtenissen ontketend worden, die steeds meer negatieve effecten heeft op het aërobe metabolisme en tot een onderdrukking van het immuunsysteem leidt, wat steeds meer infecties en een reactivatie van endogene virussen teweeg brengt. In de laatste fase ontstaan er afwijkende overdraagbare prionen, die de patiënten in een toestand van totale energie-depletie brengen (dwz een totaal ‘fysiologisch’ energiegebrek).
Waterstofsulfide komt van nature voor in het milieu en in de darmen. Enzymen in het lichaam zijn in staat de stof in het ongevaarlijke sulfaat om te zetten. Vandaar dat lage niveaus H2S ongevaarlijk zijn. Te hoge concentraties kunnen echter erg schadelijk zijn.

 

verdere bronnen:

 • 1. https://wonenwereld.nl/gevaar-waterstofsulfide-huis/
 • 2. https://www.niernieuws.nl/?artid=4336&cat=5&loc=
Facebook
Twitter
Instagram