Interbellum en spoedwet in de maak

Zie ook : TPO(plaatje boven)

Terwijl we op maandag 27 april Koningsdag vierden, voor zover mogelijk, stond er op de site van NRC, RTLZ om 03.49 , RTLnieuws  en de NOS  een klein bericht over de spoedwet die het kabinet zal gaan maken. Wordt dit de volgende strijd, om onze grondrechten? Zitten we nu in het interbellum?

Met de aankondiging van de versoepeling van maatregelen zal een groep blij zijn en zich verheugen op de datum ervan. Een andere groep heeft opbouwende woede omdat de maatregelen voor hen nog niet versoepeld worden. En de horeca, ja regel is regel, 1 juni. Het virus is tot die tijd nog iets te gevaarlijk. Er zijn preciezen en rekkelijken, en hoewel de preciezen het niet precies weten, blijven ze precies. Kwestie van gewoon luisteren, al mist de logica. Nu luisteren, en nog even onder een wet die niet meer de democratische rechten borgt, maar wel democratisch tot stand gekomen is. Zo kan je ook bij een dictatuur terecht komen: geen machtsgreep maar een glijdende weg.

Maar ondertussen, verheugd of in stress (woede,angst,verdriet) – WEET U dat op de achtergrond de spoedwet in de maak is? Waarover nauwelijks bericht wordt? En weet u wat dat voor u zal gaan betekenen?

Binnen enkele weken (nu ruim 3 weken verder) moet deze klaar zijn, en de verwachting is dat de wet tot 30 september zal gaan gelden, met mogelijkheid tot verlenging. Ik moest eraan denken toen ik las dat het kabinet een soort ‘remsysteem’ wil gaan maken. O ja, hoe zit het met de spoedwet? zoekende op Google kom je alleen de bovengenoemde links tegen. De NRC is alleen voor abonnees.

De tijdelijke noodverordeningen zijn in strijd met een aantal grondrechten en er moet nu via democratische weg (instemming door Tweede Kamer) een echte spoedwet van gemaakt worden. Hierin wordt officieel geregeld at in bepaalde situaties, zoals nu bij corona, de grondrechten van burgers tijdelijk opgeschort kunnen worden.

Het bij de grondwet geregelde recht op bijvoorbeeld vereniging, godsdienst en onderwijs. Maar hoe zit het met het huisrecht? RTLnieuws citeert NRC wat betreft de noodverordeningen:  ‘Ook het recht op persoonlijke levenssfeer wordt geschonden omdat de politie huizen binnengaat’. Dit is het huisrecht. Dit staat tegenover het Binnentredingsrecht van bijvoorbeeld gemeente of politie.

RTL: De nieuwe spoedwet moet het mogelijk maken om burgerrechten tijdelijk in te perken. Dat kan betekenen dat burgers makkelijker gestraft kunnen worden als ze coronamaatregelen niet opvolgen. 

Wat zal er in de spoedwet staan over het huisrecht? Regelmatig ging/gaat? politie bij huizen naar binnen, na melding dat het er te vol zou zijn. Gaat dat straks verankerd worden in de spoedwet? Huisrecht vs. binnentredingsrecht? In de klimaatwet staat het al beschreven: binnentredingsrecht voor gemeente. Geldt vanaf 1-1-2021. Als u niet van het gas wilt, komen wij het afsluiten. Waarbij ik dan denk: kan dat niet van buitenaf? De energieleverancier sluit toch wel vaker mensen af? Misschien naief van mij, heb me er ook nog niet echt in verdiept.

Maar efin, let u in dit interbellum alstublieft op de spoedwet die gaat komen! straks is tie er, democratisch, dus ja… Een buur of ander die jou niet mag, kan anoniem een melding doen. Had je nou net op dat moment 2 vrienden op bezoek, en ping een boete! en misschien strafblad als toegift. Het heeft wel iets weg van Orwell’s 1984, vindt u niet?

Facebook
Twitter
Instagram