Cesuur – splijting in de samenleving

Cesuur of Caesuur van het Latijnse ceasare: insnijden

We zien in de wereld steeds meer snijvlakken en ook snijvlakken die in brand staan. Steeds meer fragmentatie tussen mensen. Toenemende polarisering tussen rassen, volken en sociale groepen gekenmerkt door aspecten als opleiding, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, ed. Dat lijkt nu ook door Corona te gebeuren. Mensen zijn vooral voor of tegen de lockdown en kunnen vanuit stress opvliegend op het andere perspectief reageren.

Vaak is er sprake van een tweedeling, of wordt deze gemaakt. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van Bush: wie niet voor ons is, is tegen ons. Je kan geen derde middenpositie innemen, nee, dan ben je tegen. We zien het ook in de houding van de media: Amerika vriend, Rusland vijand, hoewel Trump er ook niet goed vanaf komt in ons medialand. En er wordt niet geschuwd om een stukje uit een film te knippen, zodat het lijkt alsof Poetin de verslaggever niet te woord staat.

Caesare splijt, brengt fragmentatie aan in de samenleving. Fragmentatie met veel negatieve gevoelens als angst en woede, die kan uitmonden in haat.

Hoe krijgen we deze in brand staande wereld weer onder controle? Middels een nieuwe Caesar? Of van onderop, vanuit de mensen die de impulsen tot fragmentatie niet tot zich door laten dringen?

Een nieuwe cesuur: de wereld wordt nooit meer hetzelfde. Een wereld met een nieuwe Caesar? Maar dan met de C’s die in de onderwerpen aangegeven worden. Wellicht dat de C zuur is.

Ons vertrekpunt is: vanuit vrijheid tot liefde komen. Vertrek en doel. En we zien een helder actief denken als een van de essentiele elementen hierin. Actief denken dat momenteel sterk onder druk staat door Angst en door Censuur.

Facebook
Twitter
Instagram