Huisrecht: democratisch democratisch recht om zeep helpen

U wast uw handen , de overheid (?) wrijft in z’n handen.

Het huisrecht, de onschendbaarheid van de woning, bestaat al sinds de eerste Grondwet van 1798. Nu is het artikel 12. Maar in het klimaatakkoord is de mogelijkheid geformuleerd van ‘binnentredingsrecht’, het recht om huizen van het gas te halen. De groene politie komt langs.

Zal het binnentredingsrecht nog verder de samenleving binnen treden? Dat zonder rechtelijk bevel door gemeente en/of politie uw huis binnengegaan mag worden. In naam van het klimaat, straks ook in naam van corona? Wat gaat er gebeuren met de spoedwet, of volgende spoedwetten?

In naam van klimaat: 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/01/08/achtergrondnotitie-gebouwde-omgeving-wijkgerichte-aanpak 

‘De Rijksoverheid zorgt er daarbij voor dat de gemeente juridische doorzettingsmacht heeft om afkoppeling van het aardgasnet te (laten) realiseren (bestuursdwang, last onder dwangsom, bestuurlijk boete en binnentredingsrecht). Rijk en VNG bezien via welke wetgeving dit zal lopen. ‘ Wet al aangenomen, beoogde inwerkingtreding: 1-1-2021. 

Grappenhauser: ‘In een rechtsstaat kunnen noodverordeningen niet te lang duren, mede met het oog op de voortdurende gevolgen voor vrijheden en grondrechten van een ieder’. Dus maken we maar een uitzondering op het grondrecht? in een noodwet die langer kan duren…

Het klimaat in gevaar, de volksgezondheid in gevaar, volgt er straks ‘de democratie in gevaar?’ de kritische denker? de dissident, die met z’n ideeen een ‘gevaar is voor de democratie’? want z’n kritische geluid zou mogelijk aan kunnen zetten tot agressie? tot haat? de totalitaire democratie haat de dissident, projecteert z’n eigen dreiging. Een democratische razzia waardig……

Facebook
Twitter
Instagram