Spoedwet – grondrechten-virus sneaky erin verwerkt

Vangnetbepaling, bij 2 dikgedrukt:

Artikel 58 j[Overigeregels]
1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:a. hygiënemaatregelen, waaronder het gebruik van beschermingsmiddelen, voor zover die geen betrekking hebben op het gebruik ervan in de woning;b. de uitoefening van beroepen waarbij het naar zijn oordeel niet mogelijk is ten minste de veilige afstand te houden tot een klant of patiënt, met inbegrip van een verbod tot uitoefening daarvan;c. het gebruik van voorzieningen die voor het publiek toegankelijk zijn.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over andere maatregelen die de kans op verspreiding van covid-19 redelijkerwijze beperken. Na de plaatsing in de Staatscourant van een krachtens de eerste zin vastgestelde ministeriële regeling wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer van de Staten-Generaal ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de beide Kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de ministeriële regeling onverwijld ingetrokken. …..
Andere maatregelen?
– verplicht testen
– verplichte vaccinatie
– verplicht vaccinatiepaspoort, Digital Health Passport, wat sjieker gezegd, nu genaamd: Covi-pass
(project liep al vanaf 2018, moet natuurlijk op stoom blijven: Immunisation information systems (IIS) are an important tool for vaccination programmes. They hold data both at the personal and population level. Bron) The term ‘immunisation information systems’ refers to using technology to ensure that the collection and sharing of information about vaccination is optimal and standardised.
Wat zaken
* Figure 5c. Challenges to overcome during the early use of the IIS (N=1), oa. People not wanting to be monitored or identified
– verplichte (?)app. We wilden het niet hoor, maar het kan niet anders.
– dan de ‘sprong’ die nog niet benoemd wordt: naar de slimme chip? voor uw en ons gemak. Kan je je vac paspoort niet vergeten bij OV, bij vliegen, etc.
Maar bij nog een keer lezen kwam ik wel iets in deze richting tegen (eerst koppeling)
– de nog slimmere chip die ook je ov-kaart en je paspoort koppelt, en de rest (die bij covi pass eigenlijk al gekoppeld dreigt te worden. de chip wellicht pas als laatste)
En: we kunnen in geval van Corona, of mogelijke Corona de verkiezingen uitstellen…. We blijven nog even voor uwer belang….
Sneaky one:
En in het begin van de spoedwet ook een sneaky one: 1.    Dit hoofdstuk is van toepassing op de bestrijding van de epidemie, of een directe dreiging daarvan.
Dus: Bestrijding epidemie of directe dreiging daarvan. Wie gaat ons zeggen hoe die dreiging eruit ziet? Hebben we een angstige bestuurder dan blijft die de dreiging zien. Als de golf weg is, en de coronadoden zijn op 0 gekomen, blijft de ‘onzichtbare vijand’ toch nog aanwezig. Rutte gaf aan: het virus zal in golven door de wereld gaan. Als de golf er is: epidemie, als de golf er niet is: dreiging van epidemie. Want de volgende golf zal komen. De dreiging blijft…..  de spoedwet nodig?
Zach Bush over verontreiniging
Nieuwe golf: Waarschijnlijk in juli al? Maar is het alleen  het virus? Wat zegt Zach Bush daarover? hij heeft het OOK over  verontreinigingen, en de verschijnselen hebben iets weg van een cyanide vergiftiging …oeps…  het coronavirus bestaat zeker, niet hier in twijfel getrokken. Maar is er meer, allerlei verontreiniging die tevens ziek maakt? Ach soms krijg je de Coronakolder in je kop en zie je ze vliegen.
Een wolken-rorschach test
De NY IC-arts gaf aan: het is primair geen longontsteking, het is een soort high-altitude sickness. Er gebeurt wel iets geks bij Corona: lage saturatie. Zit de Corona te rommelen in de citroenzuurcyclus…? Laat het virus de cyclus nog even ATP geven, zonder voldoende zuurstof in het bloed?
Christelijke Wakkerheid
Voor de christelijke lezer: de openbaring spreekt ervan: Het merkteken van het beest zonder welke je niet zal kunnen kopen of verkopen. Het ligt niet ergens in een verre toekomst. Het beest haalt ons in, onze tijd vraagt om christelijke wakkerheid. Besef dat ‘zijn werken’ (niet Zijn) door de spoedwet stromen. Het beest staat niet helder en duidelijk voor onze neuzen. Daarom spreekt de Openbaring ook van velen die niet zullen zien. Eigenlijk moet je achterste voren denken:
Achterste voren denken
Merkteken moet er komen – de chip in rechterhand (althans daar experimenteren ze in Zweden mee) – daarvoor moeten we de meeste mensen motiveren, ze moeten het willen – hoe kunnen we ze motiveren?
Gevaar – angst voor iets, behoefte aan veiligheid creeren – we creeren angst en onrust/chaos – dan gaan mensen wel vrijheid opgeven voor veiligheid (terror, corona, rassenrellen)
– met een vaccinatiepaspoort kunnen we mensen een veilig gevoel geven, alleen zij mogen reizen die gevaccineerd zijn – je medemens geen bedreiging meer
– met de chip kunnen we misdadigers continue volgen
– met rassenrellen kunnen we de oproerkraaiers ook te pakken krijgen (dan zijn zulke uit de hand lopende demo’s niet meer mogelijk)
Efficient en gemakkelijk – iets dat niet even weggelegd wordt… dat aan en in ons vastzit.
Via Gevaar&Gemak wordt u gechipt, het zal even op zich laten wachten. Waarschijnlijk gaat het gloren eind 2021…
Soms schrijven ze een complot artikel in het blad ‘Wetenschap in beeld’: (de chip ontbreekt) uitlijning ging vooralsnog wat lastig… het wordt neutraal gebracht, met allerlei voordelen voor ons als mensen.

 

Tja, hoe erg is het nou om gechipt te zijn? Interessant om daar eens op door te praten. In ieder geval zou het wel fijn zijn dan in een ware democratie te leven… zonder zo’n spoedwet: he jij daar! je mag niet bij je ouder op bezoek zijn! het is coronatijd, weg! Betaal die euri’s maar, of de bak in. Liefdevol ontmoeten, nee nee, daar houdt het beestje niet zo van. Wakker zijn, gevoel, liefde en humor. Weg ermee… of met de spoedwet?

Gaat even niet om de uitvoerders maar om de impuls: door de spoedwet stroomt een antichristelijke impuls ….Adderengebroed.
Staar u niet blind op het corona virus alleen. U wordt ziende blind voor Grondrechten&Gif.
Facebook
Twitter
Instagram