Zwevend – tweede golf

Op een gegeven moment weet je niet meer hoe aan te vliegen, die  Coronacrisis. Het coronavirus is door veel artsen en wetenschappers onschuldig verklaard. De PCR testen onbetrouwbaar. Veel fout positieven. Een stukje DNA wil nog niet zeggen dat je een infectie onder de leden hebt. En wil zelfs nog niet zeggen dat het om een stukje corona DNA gaat. En het kan net zo goed een 3 maanden oud DNA stukje zijn.

Momenteel lijkt het wel: je had, je hebt, of je zal het krijgen: die corona. Hoe omgekeerd ervaarde ik het 10 jaar  terug met chronische Lyme met m’n dochter. Het werden op een gegeven moment 8 positieve antilichamen tests, maar: ze had het niet, heeft het niet, en zal het ook niet hebben ook.  Op een positieve antilichamen test kwamen antwoorden als: ja, 1 op de 8 is positief en heeft het ook niet. Of: positief? een negatieve test wil niet zeggen dat je het niet hebt. Dat was het gehele antwoord van een specialist. Klaar gesprek. En een specialist die kon beweren dat er een rechte lijn getrokken kon worden tussen 2 punten met 5 jaar en behandelingen tussen deze twee tijdspunten. Hij zei: de waarde gaat naar beneden, nog wel boven de grens, maar is dalende. Een opmerkingen dat zo’n lijn niet zomaar te stellen is, nee einde gesprek. Een andere test kon beter uitsluitsel geven, maar was niet gedaan. Ja, van een andere specialist had ik begrepen dat de arts de extra test uit de DBC moest betalen.

Een corrupt systeem, die DBC. De DBC bestaat uit een ziekenhuisdeel en een artsendeel (toen ik m’n dbc onderzocht). Een DBC voor een diagnose (BehandelCombinatie). En een specialist protesteerde jaren terug een keer toen een vrouw haar suiker liet onderzoeken in het ziekenhuis (op zijn naam) in plaats van via de huisarts. Voor de vrouw handiger, 1 keer prikken voor verschillende onderzoeken. Maar zo niet voor de specialist: want nu moest hij uit z’n ontvangen DBC de kosten voor die test betalen. Ging dus af van zijn inkomen.

Ging het zo bij m’n dochter? de specialist krijgt een bedrag voor de verwijzing. We doen 1 testje. Al geframed door andere specialisten: ach die Lyme mensen zijn van die fixeerders op hun lichamelijke klachten. En geen verdere testjes, dat verlaagt m’n inkomen. Ging dit zo? gaat dit zo, met vage diagnoses? met harde diagnoses natuurlijk niet.

Nog over die 2 punten: Het is toch wiskunde op niveau vwo dat je geen lijn kan trekken tussen 2 punten in de tijd waartussen diverse variabelen een rol hebben gespeeld.  En toen daarna hebben we nog een PCR test laten doen. Kuijper uit Flevoland gesproken: positief? o dat kan een oud stukje DNA zijn. Dat wil niet zeggen dat je een actieve infectie hebt. Coronawereld en Lymewereld,  zo totaal omgekeerd.

Maar goed, nu corona. Ik heb de indruk dat het aantal besmettingen hoog genoeg gehouden moet worden om mensen in angst te houden en de spoedwet te rechtvaardigen. Maar ook weer niet te hoog, want anders wordt de vaccinatiebereidheid lager. Vanuit deze aanname verklaar ik het continue gedoe met de hoeveelheid testen.

En als het aantal besmettingen niet hoog genoeg lijkt, passen we de schaal aan:

NOS, april: doden bovenaan, in het zwart, met een schaal van 0-300. Daaronder, in het rood, met een schaal van 0-800 de …

Kloppen doet het misschien kwa getallen, maar de presentatie heeft een manipulatief karakter. Hoewel het met de getallen natuurlijk ook nog maar de vraag is.

Bent u al op het idee gekomen dat ik een zgn. complotdenker ben? Een rechtse wappie, wantrouwend in regering, media, wetenschap, gelovend in veel ‘complottheorieen’, angstig, verward in deze wereld? Is de framing van kritische mensen bij u al geslaagd? Met de kaarten zoals ik net opsomde:

  • rechts extremistisch: uit op omver halen van de liberale orde
  • wantrouwen in regering, media, én wetenschap
  • complotdenker: boos/wantrouwen, en/of angstig/verward
  • complotdenker: gelovend in veel complottheorieen

Rechts extremistisch – nou dat ben ik niet. En tussen mensen die kritisch zijn, hoor ik vooral geluiden van ZORG om de liberale orde, die juist aan het verdwijnen is. Hoe ver moet u geindoctrineerd zijn over de zgn. complotdenkers om dit niet in te zien? Een wereld die steeds meer in controle gebracht wordt, ik denk dat ik de zaken niet hoef op te sommen. En de bezorgde kritische burger die de vrijheid ziet verdwijnen, die juist gaat demonstreren voor die liberale orde!

De omkering in de framing is immens. Misschien wel zo immens dat u niet op het idee komt dat dit eenvoudig weg gebeurt. En hoe zit het met dat onderzoek van IPSOS, wat keer op keer op keer aangehaald wordt. Heeft u zich verdiept hierin? Een werkelijk rammelend onderzoek, dat de toets van een profielwerkstuk vwo nog niet eens zou doorstaan.

Wantrouwen in regering, media en wetenschap. Tja, met de houding in medialand in het begin van corona, kreeg ik wel wantrouwen. De genoemde grafieken bij de NOS. Een artikel in de Telegraaf: 1 coronadode per kwartier in Spanje. Ik dacht, even uitrekenen hoeveel er normaal dood gaan per kwartier. Waren het er 6, en dan gemiddeld over het jaar. Dat zullen er in de winter wel wat meer en in de zomer wel wat minder zijn. En in een eerder jaar kwam ik uit op een veel hoger getal. Vindt u het gek dat ik dan denk: wtf moet zo’n kop in de Telegraaf. Want die ene coronadode kan er ook nog eens 1 van die 6 zijn, of een  half van die 6. Onderzoek? nee hoor. Koppen die trekken. Complotdenkers wantrouwend.

Geweldig is altijd die framing van de complotdenker als meer ‘intuitief’. Analytische mensen zouden volgens Michiel van Elk    minder vatbaar zijn voor complottheorieen. “De ene mens is van nature analytischer, de andere is intuïtiever. De intuïtieve mens reageert snel en reflecteert niet bij gebeurtenissen, terwijl de analytische mens wat meer de tijd neemt en langer nadenkt. Intuïtieve mensen zijn hierdoor gevoeliger voor complotdenken.’’

En ik maar analyseren, plaatjes, woordgebruik etc etc.  Intuitief voel ik het op het gebied van politiek en media niet goed aan. Ik moet er wel bij denken. Krijg ik het nog enigszins aan de stok met iemand die zegt intuitief aan te voelen dat ‘complottheorien’ niet kloppen. Ik vraag onderbouwing, maar het is vooral intuitief. De kant van complotdenkers omhelst alles negatief, schopt tegen alles aan en denkt het beter te weten. Snapt u het nog? Hoewel bedacht ik me later, misschien heel goed aangevoeld. Een CO-er  in complotland intuitief aangevoeld. Bijvoorbeeld Janet Ossebaard, Controlled Opposition. Daar heb ik heel wat analyse uurtjes voor nodig.

Ik was altijd een braaf burgertje, geen enkel idee of interesse in politiek tot een jaar of 10 terug. Met Wilders werd ik pas wakker voor de politiek. Ik dacht he: dat is allemaal primitieve afweer wat daar voorbij komt. Mooi hoor, om schuld weg te schuiven. M’n aandacht ging zo’n 5 jaar terug over op Rutte, die voor mij inmiddels kampioen primitieve afweer is. Of zullen we zeggen de VVD. Het is ook nog een stukje ingewikkelder, maar zal ik verderop uitleggen.  Want het is alleen primitieve afweer als het onbewust gebeurt.

Wat is primitieve afweer? Ik zelf heb het begrip bij Kernberg vandaan, psycholoog in de psychodynamische richting. De kern van een aantal primitieve afweermechanismen is voor Kernberg ‘splitten’. Mensen in helemaal goed en helemaal fout, en hetzelfde voor dingen, situaties ed. Splitsing in zwart-wit. Daar zijn andere afweermechanismen weer op gebaseerd. Magnavita geeft in zijn boek een opsommig, waaronder:

  • externaliseren: de schuld ligt buiten, geen reflectie over een eigen aandeel
  • projecteren: datgene wat bij de persoon zelf gebeurt, bijvoorbeeld gedachten, gevoelens, impulsen, gedrag, wordt aan een ander toegeschreven
  • idealiseren: positieve eigenschappen van zichzelf of bepaalde personen wordt onrealistisch overdreven
  • devalueren: negatieve eigenschappen van iemand of (gecreerde) groep worden overdreven
  • projectieve identificatie: niet geaccepteerde impulsen worden geprojecteerd op een ander.
  • regressie: gedrag van een eerdere levensfase vertonen

Magnavita noemt nog diverse andere afweermechanismen  in zijn boek ‘Restructuring personality disorders’. Die ik wellicht nog langs laat komen indien nodig om processen in de maatschappij te beschrijven.

Primitieve afweermechanismen gebruiken we allemaal wel eens. Wanneer echter een persoon er op stabiele wijze veel gebruikt van maakt, is er sprake van een borderline persoonlijkheidsorganisatie. Let wel, dit valt niet volledig samen met persoonlijkheidsstoornis. Het gaat hier om twee verschillende diagnostische modellen.

De website heet Nederline, een samentrekking van Nederland Borderline: Nederline-Borderland. Ook nog eens dubbel kwa betekenis: een neergaande lijn. Nederland in neergaande lijn. Wat ik zie, en ik zie niet alles, en wellicht niet alles scherp, maar ik schrijf over wat ik meen te zien, zijn processen die erop wijzen dat we in een maatschappelijke Borderline Organisatie terecht komen.

Een samenleving waar zeer splijtende processen op zijn komen te staan. Al jaren, maar nu met de coronacrisis helemaal.

Als ik ga schrijven weet ik nooit waar ik uitkom. Op ieder punt kan ik 10 wegen in slaan. Het spinnenweb van de Borderline Organisatie is omvattend, met vele wegen hoe er doorheen te bewegen. M’n gedachtengoed naar ik meen, ooo…, best wel coherent. Net als inmiddels het leger journalisten en wetenschappers die hun analyse van complotdenkers op elkaar afgestemd hebben. Het enige wat nog rest is de strijd om de realiteit. Intern consistente theorieen, maar dan die realiteitstoets. Daarvoor moet je analyseren, en niet psycho-analyseren van de complotdenker. Maar analyseren van de gedachten.

Besef dat ik al weer lang bezig ben en afgedwaald ben van de titel… nou ja, zullen we zeggen zwevend in het spinnenweb? op dit punt denk ik: o ik wil niet als die vrouwtjesspin in het web gezien worden, die de mannetjesspin na de coitus doodt. Ik ken inmiddels de cynische reacties van de debunkers wel, haha. Dus ef op internet zoeken of die gedachte wel ergens op gestoeld is. Dat dat fenomeen bestaat althans. Ik zal (nog) niet zo gezien worden. Kom ik op de eerste website op goegul: Het seksleven van een spin: incest en kannibalisme. Nee toch.. Moet ik nu de Borderline organisatie Nederland verbinden met pedofilie en satanisme? o de sado’s zitten er nog tussenin. Grappenhaus wilde er niet op ingaan geloof ik, satanische rituelen in Nederland. De foto’s van het huwelijk werden ervoor gezet? Nou heb ik de hele kwestie satanische rituelen niet gevolgd, en kan er niets anders over zeggen dan dat ik het een keer langs heb zien komen. En een plaatje van één van de grote debunkers voorbij heb zien komen. Wat ik daar nou van moet denken? Sado of Sata richting complotdenkers? Maar die complotdenkers zijn gevaarlijk! projectieve identificatie? of gewoon manipulatie vanuit chantabele positie? Geen idee, alleen opmerkelijk. Zoek het uit zullen we maar zeggen. Het plaatje zal wel z’n langste tijd gehad hebben:

 

Hanlon’s razer? “Schrijf nooit aan kwade opzet toe wat afdoende verklaard kan worden door domheid.” Beetje variatie: schrijf nooit aan kwade opzet toe wat afdoende verklaard kan worden door primitieve afweer.

Bij kwade opzet is er sprake van bewuste manipulatie. Bij primitieve afweer van onbewust…nou zeg primitief. Bewuste manipulatie of onbewuste projectieve identificatie? Maak er zelf maar wat van, ik weet het niet.

De tweede golf van de titel hangt er nog. Vanuit ter Zee, in de lucht, en al  te Land? en te Lichaam? Virus is een leenwoord uit het Latijn: ziekteverwekker. Meervoud, uh? virusse? Vandaar de angst voor de Russen bij het kabinet. Maar denk dat die niet de baantjes boven de Noordzee trokken:

oke, wat recenter:

 

Heb ik u met de laatste alinea’s in een gedachten spinnenweb ingevangen? vrees niet, u kan met uw eigen denken er gewoon weer uit. Sef denken, zoals een tweejarige zegt over Sef doen. Als u Sef denken kwijt ben, ef in regressie naar 2 jaar en het weer oppikken. Het frontaal kwappie weer activeren. En kijk kijk uit voor de platte pannenkoek uit medialand: het toetje om uw hersenen, uw ogen mee dicht te meppen! 1 mag u er open houden, met 1 narratief. Die van Pieter Klok van de Volkskrant. Zwart-wit.

 

 

Facebook
Twitter
Instagram