Corona en angst

Je kunt (in ieder geval) drie ‘groepen angst’ wat betreft Corona onderscheiden:

1. Angst voor het virus

In meer of mindere mate zijn mensen angstig voor besmetting door het Corona virus

– besmet te raken, meer de fobische kant

– besmet te zijn, meer de hypochondrische kant

– anderen te besmetten (voor ouderen en kwetsbaren)

De angst is wel aan het afnemen. Hoewel, kan een vertekend beeld zijn omdat je natuurlijk vooral mensen tegen komt die niet zo bang zijn en de straat op gaan. In het begin leek het wel alsof er een ‘radioactieve wolk’ op ons afkwam, waaraan geen ontsnappen mogelijk was.

2.  Angst voor de korte en langetermijnen van de lockdown

De Lockdown heeft gevolgen op alle levensgebieden, met als gevolg onzekerheid/ onmacht, angst, woede en verdriet, kortom stresss! Op deze website wordt het volgende levensgebieden schema gebruikt:

levensgebieden schema

Het schema is voor nu even uit de losse pols getekend. De gebogen vormen kunnen wat wollig overkomen. Met vierkantjes krijg ik het echter niet overzichtelijk.

De euri, geld staat onder. Het is en blijft in deze wereld een bodem waar genoeg van moet zijn. Geld maakt niet gelukkig, maar kan er wel aan bijdragen. Te weinig geld maakt meestal wel ongelukkig, te weinig om in essentiele levenszaken te kunnen voorzien. Geld is nodig voor huur of hypotheek (wonen), voor gezondheid (wel of geen zorg in verband met eigen risico, een extra gezondheidscheck ed), om mensen te kunnen bezoeken (treinkaartje, benzine), om een opleiding te betalen, en ga zo maar door. Verlies van inkomen doet je door je bodem zakken en beinvloedt alle gebieden. In een vervolg dit verder uitgewerkt.

3. Angst voor wat er eigenlijk, verder, erachter nog zou kunnen spelen

Er is nog een derde angst te beluisteren, met gedachten als: wat speelt hier werkelijk, of wat is het doel van dit allemaal? De corona en lockdown, waar gaat dit naar toe? zit hier een bedoeling achter?

In schema gezet:

En daarmee gaat het vaak twee kanten op:

Corona en Lockdown en de maatregelen tijdens en duurzaam erna, zijn gepland.

Of Corona en Lockdown worden aangepakt, ‘hee, handig, we (en wie zijn dat dan?) wilden al allerlei controle tools invoeren, we kunnen de Corona daartoe gebruiken‘. Burgers zijn angstig en zullen nu eerder stukjes zelfs stukken van hun privacy en vrijheid willen opgeven, voor: Veiligheid. Burgers accepteren veel gemakkelijker tracking apps, cashless, censuur, vaccinaties.

‘In naam van Corona’

Maar het brengt ook weer verwarring bij mensen die deze gedachten hebben. Zou ik dan zo paranoia zijn geworden? kan ik politici niet meer vertrouwen? he, met sommige mensen kan ik niet meer erover praten, ik word gezien als complotdenker. De wereld gaat op z’n kop, in angst en verwarring.

Facebook
Twitter
Instagram