Orwelliaanse psychose deel 2: 5G ont-plotten

Als we afstand houden, staan we zij aan zij

M’n brein was wel aardig aan het ont-ploffen in deel 1. Het wordt nu simpeler met Medialand: het 5G-protest behoort tot de complottheorieen, 5G is niet gevaarlijk.

En nu verder een beschrijving van de kaarten in het zg. Medialand en een poging om het 5G gebeuren daarin te ont-plotten. Deel 3 zal gaan over 5G in complotland. Het ont-plotten zal hopelijk leiden tot een dynamisering in het denken.

 

Medialand en Complotland

Hiermee wil ik geen zwart wit tegenstelling neerzetten. Het praat en schrijft alleen wat gemakkelijker en korter. Als ik het over Medialand heb, bedoel ik kranten, zenders, ook youtube kanalen gerelateerd aan de meer zgn. Main Stream Media, de MSM. En dan gaat het vooral over tendensen die daar te observeren zijn. Zoals bijvoorbeeld in meerdere artikelen die eenzelfde insteek hebben.

Artikelen of items bij de NOS, in het NRC, de Volkskrant, De Correspondent, het AD, e.d. maar ook schaar ik Arjen Lubach daarbij. Het Leidsch Dagblad, dat ik overigens niet lees, heeft voor mij wel een apart plekje. Als ik m’n 90 jarige moeder bijvoorbeeld iets zeg, wat buiten het algemeen gestelde corona-narratief valt, zegt ze vaak: ‘ja dat weet ik wel, dat staat in de krant’. Ik krijg de indruk dat in die krant wat meer ruimte is voor andere, kritische geluiden. En vast bij andere kranten/journalisten zal dit ook het geval zijn.

Vanwege het doel ‘dynamiseren’ volgt eerst een korte uitleg over een deel van het psychodynamische model zoals Magnavita dat in zijn boek ‘Restructuring Personality Disorders’ omschrijft.

 

Magnavita en primitieve afweer

Geen magnetiet (deel 1)  maar Magnaviet deze keer. De schrijver geeft in zijn boek een overzicht van afweermechanismen. Daarmee wordt bedoeld: manieren om iets buiten je besef of bewustzijn te houden. Dat iets kan gaan om gevoelens, behoeften/begeerten, gedachten en gedrag. Magnavita onderscheidt 4 groepen:

 • psychotische afweer
 • onrijpe / primitieve afweer
 • neurotische afweer
 • rijpe / volwassen afweer

De primitieve zal hier in deel 2 het meest aan bod komen. De psychotische op een later moment. Als kern van de primitieve afweer ziet Magnavita het ‘splitten’: positieve en negatieve kwaliteiten van zelf en anderen worden gescheiden. Dingen worden gezien als helemaal goed of helemaal slecht. Een verbinding is er niet. Dus persoon A is helemaal top, geen negatief woord over te zeggen, en persoon B is echt slecht, raar, gek, etc. en er valt niet iets positiefs te zeggen. Een concreet bijvoorbeeld, bij scheiding: m’n moeder is helemaal geweldig en treft geen schuld , m’n vader is een klootzak en hij was niet goed voor m’n moeder (of andersom). Dat ze allebei ‘positieve’ en ‘negatieve’ kantjes hebben, wordt dan buiten het besef gehouden.

Het is ook een beetje link om die splitsing in Medialand en Complotland te maken. Dat ruikt toch wel naar splitten, is het niet? Gelukkig niet onbewust, dat is nl. wel een kenmerk van de primitieve afweer. Dat de persoon zich niet bewust is van het proces. Maar, de bedoeling is ook niet dat straks zo’n splitsing in uw hoofd terecht komt. Want de splitsing is juist wat ik aan de orde wil stellen. Als er sprake is van een splitsing, is de hoop dat deze in beweging komt: ‘dynamiseren’.

De specifieke primitieve afweermechanismen zullen hieronder in concrete situaties benoemd en omschreven worden.

 

5G in medialand: koppeling(en)

Al vrij snel in het begin van de coronacrisis werd 5G in Medialand aan corona gekoppeld. Daarvoor werd in Nederland specifiek een video gebruikt van Janet Ossebaard op haar youtube kanaal Fall Cabal, gestart eind januari. De NOS pikte dit vrij snel op in een item over complottheorien.

In haar eerste video heeft Janet Ossebaard het in de zgn. verhaallijn 3 over ‘wuhan, 5g en corona’, ‘hmm, een interessante combinatie, zou het op toeval berusten‘. Ze geeft kort aan dat misschien het coronavirus gebruikt wordt om de verschijnselen die iemand door 5G zou kunnen krijgen te overdekken. Heel veel meer zegt ze er niet over. Echter dit aspect wordt eruit gehaald en breed uitgemeten.

Dan is er ook een onderzoek,  gedaan door het onderzoeksbureau Ipsos. Het is een kort klein onderzoek: ‘Complottheorieen over het coronavirus’ (11 mei 2020). Ipsos heeft in samenwerking met Nieuwsuur het complotdenken in Nederland omtrent de uitbraak van het coronavirus onderzocht. De geinterviewden werden de volgende vijf vragen gesteld:

 • wereldwijd zijn meer dan 2 miljoen mensen besmet met het coronavirus
 • het coronavirus dook voor het eerst op in China
 • het coronavirus is een biologisch wapen dat in een lab is gefabriceerd
 • de uitbraak van het coronavirus heeft te maken met de aanleg van het 5G internet netwerk
 • Bill Gates zit waarschijnlijk achter de ontwikkeling van het coronavirus.

Er valt veel over deze vragen te zeggen. Twee zaken: vraag 3 zou in 2 delen nog uiteen kunnen vallen. In een lab gemaakt? Er circuleerden video’s van twee hoogleraren die aangaven dat het een lab-virus is. Of het waar is..? Het virus zou ook nog ontsnapt kunnen zijn, een speeltje kunnen zijn. En zie verder Breggin met een verwijzing naar een artikel over een samenwerking tussen Amerika en China in 2015 in het manipuleren van een coronavirus (bron 1).  Maar dan de vierde vraag: die is weinig concreet, ‘heeft te maken met’…  Hoe? wat?

Voor mij is het onderzoek geen verdieping naar het ‘complotdenken’ maar een oppervlakkige scan van een willekeurig aantal vragen, zonder motivatie waarom die vragen, hoe ze met elkaar verband houden, etc. En vraag 4, net dat punt waarop keer op keer naar verwezen wordt om de koppeling 5G-corona kracht bij te zetten.

Hoe ziet doorgaans het ‘5g-corona complot-narratief’ als tendens in Medialand eruit?  Narratief: het verhaal of beeld. ‘5G houdt verband met het coronavirus’ / ‘5G veroorzaakt het coronavirus’ / ‘5G zorgt voor de verspreiding van het coronavirus’.  Heel af en toe wordt wel aangegeven dat er mensen zich zorgen maken over een mogelijke link van de uitrol van het 5G netwerk en de verschijnselen die optreden bij Covid-19.

De vraag zou kunnen zijn: kunnen de verschijnselen zoals die optreden bij, en toegewezen worden aan Covid-19, mogelijk ook verklaard worden door, veroorzaakt worden door de frequenties die in het 5G netwerk gebruikt worden.  Geen verband 5G-coronavirus, maar een verband 5G-en bepaalde ziekteverschijnselen die ook bij Covid-19 genoemd worden.

In mijn middelbare schooltijd had ik bij wiskunde ‘verzamelingen leer’. Er is een verzameling ziekteverschijnselen die toegeschreven wordt aan de gevolgen van het coronavirus (SARS-Cov2). Maar zou het kunnen dat er ook een verzameling ziekteverschijnselen is die toegeschreven kan worden aan de gevolgen van bepaalde electromagnetische frequenties? En zou het misschien kunnen dat deze twee naast elkaar bestaan? Covid19 naast gevolgen van EM-5G? Zou het kunnen dat een symptoom dat nu aan het virus gekoppeld wordt, eigenlijk ‘hoort’ bij de gevolgen van EM-5G? Neem bijvoorbeeld het verlies van reuk en het os ethmoid zoals in deel 1 beschreven. Het is natuurlijk lastig dat de corona-pandemie een overlap heeft met de uitrol van het 5G netwerk. Dit betekent een handicap bij het in kaart brengen van de beide ziektebeelden.

 

DE GENERALISEERTRUC

Er is in februari/maart het begin van de coronapandemie, dan wordt 5G eraan gekoppeld, en vervolgens met de tijd worden meer en meer ‘complottheorieen’ genoemd en gekoppeld. 5G is zo zoetjes aan in de lijst met allerlei complottheorien terecht gekomen. Geen issue meer op zich, iets waar de burger toe uitgenodigd wordt om over na te denken.

Het 5G-protest is concreet als item terecht gekomen in de lijst met oa. 9/11, de maanlanding, moord op Kennedy, Deepstate, Pizzagate, Qanon. Deze items werden genoemd in de uitzending van de NOS, 9 september jl. (bron 2). Daarbij gelijk opgemerkt dat er geen melding gemaakt wordt van het rapport van de Gezondheidsraad een week ervoor, 2 september. Het 5G-protest wordt wel benoemd en zonder inhoudelijke verdieping gerangschikt bij de complottheorieen, en de kijker wordt niet geinformeerd over de uitkomsten van de Gezondheidsraad. Frappant.

Verder worden in medialand ook theorieen genoemd als: ufo’s, chemtrails, platte aardetheorie, de moord op Fortuyn, de klimaathoax. In ieder geval een enorme reeks, waarbij vaak alleen impliciet gezegd wordt: al deze zaken, met alle aspecten, kloppen niet. Een zwart-wit stelling. Alles in medialand zou kloppen, en alles in complotland niet? En ik wil hier ook niet het omgekeerde beweren. Voor mij is het telkens de vraag: zijn er argumenten voor een bepaalde stelling? Waar het op aankomt is de inhoud te bespreken van de complottheorie, lees gedachtengoed. Een cynicus zou kunnen zeggen: ‘gedachtenfout’, er wordt mis gedacht. En daarvoor is wetshandhaving nodig (Europese Unie in juni), en dus een soort ‘denkpolitie’? Zo komen we wel uit bij Orwell…

Nog over die koppeling. Werkelijk de aller frappanste vond ik bij toeval in De Correspondent, van..    ‘De gekte over 5G doet aan die andere idiote complottheorie denken: Pizzagate’ (bron 4). Met stijgende verbazing scrolde ik door het artikel op zoek naar ‘5G’. En voor de zekerheid net nog maar een keer doorgescrold. Nee, niets, nada.  Inhoudsloos, maar dan ook totaal inhoudsloos wordt 5G aan een zgn. complottheorie gekoppeld. Over de inhoud van pizzagate kan ik niets zeggen. Niet bestudeerd, en wat valt daarover te bestuderen vanuit m’n positie? Daar ga ik me ook niet mee bezig houden. Ik weet het niet is m’n enige antwoord hierover.

Ik hou het liever bij thema’s die dichtbij staan, in Nederland en die m.i. essentiele zaken betreffen: Gezondheid (5G) en Grondrecht (spoedwet). Ik kan niet strijden voor zaken die ver weg zijn en waar moeilijk zicht op te krijgen is.

Nog even over de schrijver van het artikel in De Correspondent. Hij is een correspondent surveillance & technology. Frappant: iets van technologie noemen, 5G, en vervolgens koppelen aan een ‘idiote’ complottheorie pizzagate en alleen daar dan over schrijven…..

 

Doel van de truc

Hoe werkt de truc nu? De gemiddelde burger wordt door artikelen en items in Medialand geframed met: 5G-protest behoort tot een hele reeks complottheorien, waaronder er een aantal wel heel ver buiten onze realiteit lijken te staan, cq. ‘idiote’. Die burger wordt 1.  niet uitgenodigd om eens op zoek te gaan naar informatie over mogelijke gevaren van 5G. En 2. als die burger nu iets over het 5G-protest hoort, is de gedachte: o ja, complottheorie en zal zich eerder afsluiten voor wat er mogelijk nog aan inhoud komt.

Ondersteund door de zwart-wit splitsing: vrijwel alles in Medialand klopt, vrijwel alles in Complotland klopt niet. Dus geen gedachte aan 5G vuil maken.

Overigens nog 2 nb. 1. De NOS: Uitgangsvraag in filmpje: Hoe komt het dat die complottheorieen nu ineens zo actief rondgaan. We duiken in deze video er dieper op in. Iets later nog: is het toeval dat het juist nu toeneemt? Ik zou het ook om kunnen draaien. Hoe komt het dat de NOS die complottheorieen nu ineens zo actief naar voren haalt. Is het toeval dat het juist nu toeneemt?   En een tweede nb. Stef Aupers in een artikel van de Volkskrant 4 juli j.l. (bron 5) : Wat het beginpunt ook was, voor alle geïnterviewden geldt dat het niet bij één complottheorie is gebleven; ze belandden al snel van de ene in de andere theorie. Dat uitwaaieren is typerend voor hoe complottheorieën zich tegenwoordig ontwikkelen, zegt Stef Aupers, hoogleraar mediacultuur aan de KU Leuven. ‘Er is geen lineair verhaal meer. Het is een soort kluwen van ideeën.’ Dat kan inderdaad wel kloppen, maar klopt m.i ook voor de wijze waarop in de Media van diverse zgn. complottheorien een kluwen gemaakt wordt. Met wel een magere beschrijving van wat het complot dan zou moeten inhouden, geen kluwen van ideeen, maar wel kluwen van complottheorieen. Inhoud is er wel, maar dan over de zgn. complotdenker. En: is er bij die beschrijving van dat uitwaaieren geen sprake van projectie? als primitieve afweer. Iets aan de ander toeschrijven van wat er bij jezelf speelt. Het zou dan wel een onbewust proces moeten zijn, bewust wordt het anders manipulatie. Maar toen ik dit nalas een dag later, dacht ik: oe, dom. Er is geen sprake van projectie. Het is eerder reactievorming. Bij projectie schrijft je iets toe aan een ander wat bij die ander níet aanwezig is. Bij reactievorming reageer je fel om/op dat wat bij de ander aanwezig is, maar wat je zelf ook doet.

Neem filmpje NOS 9 september: daarin ziet u toch ook een hele waaier van complottheorieen aan elkaar gepresenteerd? Ik zeg niet, zal het blijven herhalen, dat de NOS fake is, maar hier klopt het gewoon niet. Rapport Gezondheidsraad niet noemen, 5G-protest zonder inhoudelijke verdieping koppelen aan allerlei complottheorien. En nog dan wel, eigenlijk grappig, het plaatje van 5G een klein stukje laten overlappen door ’the real pandemie’. Zo ontstaan dus complot-intrusies.

In het 5Gprotest waren 2 nuanceringen:

 • er is niet voldoende onderzoek gedaan naar de gevaren van 5G
 • er zijn negatieve gevolgen voor de gezondheid

 

Stichting stop5GNL

De eerste kunnen we afvinken. Daarover zijn de mensen in het 5G-protest en de Gezondheidsraad het in ieder geval eens. Zo complotterig was dat dus nog niet (zie deel 1). En hoe zit het dan eigenlijk met het kort geding dat de Stichting Stop5GNL tegen de staat aanspande, uitspraak was in mei. De Stichting: De Staat zou moeten wachten totdat vaststaat dat gebruik van de 5G-technologie geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Daarvoor is nader wetenschappelijk onderzoek nodig, zo stelde de stichting. De rechtbank: Dit instituut komt tot de conclusie dat er naar de huidige stand van de wetenschap geen gezondheidsrisico’s zijn, als de door haar aangegeven limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. Metingen van het Agentschap Telecom wijzen uit dat de blootstelling ruim onder de ICNIRP-limieten blijft.  De Staat stemt zijn beleid verder af op adviezen en rapporten van de Gezondheidsraad en het RIVM. / Volgens de voorzieningenrechter zijn er geen aanwijzingen dat de deskundigen waarop de Staat zich verlaat, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hebben gehad voor kritiek op de introductie van 5G.

Ik moet zeggen, ik kan behoorlijk wanhopig worden als ik als wantrouwig gezien wordt, terwijl ik denk: het staat er gewoon! Laten we ons even nu beperken tot het limiet-narratief. Gezondheidsraad aan de Tweede Kamer:

De commissie kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag of er ook daadwerkelijk gezondheidsschade verwacht kan worden bij de invoering van 5G, ofwel wat het risico is van blootstelling aan 5G. Daarvoor is kennis nodig over de niveaus van blootstelling waarbij of waarboven gezondheidsschade op kan treden, en informatie over het niveau waarop mensen daadwerkelijk worden blootgesteld. Die kennis (= over niveau van blootstelling) ontbreekt vooralsnog.

En wat staat in de uitspraak van de Rechtbank: De staat stemt zijn beleid af op o.a. adviezen en rapporten van de Gezondheidsraad (nb. was toen nog niet beschikbaar). Maar die zegt dus: kennis ontbreekt vooralsnog.  /  Er zijn geen gezondheidsrisico’s als de limieten niet worden overschreden. Maar die kennis ontbreekt vooralsnog. /

We eten maar Brusselse bollen als lab ratjes. Die zijn in ieder geval niet bestraald. Net als de Europese Commissie niet, en de NATO zetelt ook in 5Gloos Brussel. O nee, geen complot-intrusies….. een klein cynisch opmerkinkje zeg ik me wel af en toe toe. Anders komt de stoom uit m’n oren. Een zak drop eten en met 5G bezig zijn is ook een zeer slechte combinatie voor de bloeddruk. En m’n kleindochter tekende het zeer goed, haar oma:

En waarom ik met 5G bezig ben? Niet omdat ik een wantrouwend persoon ben naar regering, media en wetenschap. Nee! omdat ik me vanuit de inhoud, en slechts vanuit de inhoud, zorgen maak over de gezondheid van onze kinderen en hun kinderen enzo. En als u denkt: ach, na mij de zondvloed, houdt dan de curiosa theorie van reincarnatie nog met een klein percentage in uw mind als mogelijkheid open.  En als het niet waar blijkt te zijn, maar dat weet je pas dus – niet – na overlijden, dan hebben mensen zich wellicht nog een beetje gedragen. Zo dat was even gal….

Weer het enigszins serieuze pad op…. niet teveel cynisme, ik wil graag dat m’n moeder het rustig kan lezen, uitgeprint. En ik ben haar zeer dankbaar voor de goede zorgen voor ons altijd.

Een laatste opmerking over iets dat ik me pas vandaag bedacht, anderen zullen eerder zijn geweest zonder twijfel: De bedoeling was dat het rapport van de Gezondheidsraad in het eerste kwartaal  van 2020 zou komen. Toen werd het het tweede kwartaal, wat niet lukte. Wat als het rapport van de Gezondheidsraad uit was gekomen voor het kort geding? Hoe was het dan gelopen?

 

DE WETENSCHAPSTRUC

 

Wetenschap betreft een ruimte met mensen, instanties en belangen

Deze gaat me eigenlijk nog het meest aan het hart, en raakt me het ergst. Welk deelnarratief bestaat nl. over de zgn. complotdenker: dat deze wantrouwend is, wantrouwend naar regering, media en ….wetenschap. En dit laatste klopt niet in het zwart-wit karakter waarmee het gesteld wordt. Het is handig eerst wel een onderscheid te maken tussen ‘wetenschap’ en ‘wetenschappers’. Wetenschap is het hele veld van diverse wetenschappen waarin onderzoek gedaan wordt. En wetenschappers zijn de mensen die dat onderzoek natuurlijk doen. Er is een wetenschappelijke methode.

Nu is er toenemend qua wetenschappelijk onderzoek een tendens dat projecten extern gefinancieerd moeten worden. Wie gaan financieren? tja, bedrijven, instanties die geld over hebben daarvoor. En hebben die ook belangen? Misschien. Zou het kunnen dat bepaalde resultaten gewenst zijn? Niet ondenkbaar.

En als iets niet bewezen is, wil dat dan zeggen dat iets niet waar is? Neem een heel ander onderwerp: knoflook als natuurlijk antibioticum. M’n dochter kreeg dat op een reguliere HBO opleiding, niets alto. Natuurlijke antibiotica: oregano, knoflook en honing. Zonder verwijzing naar het wetenschappelijk onderzoek. Maar stel dat dat er ook niet is. Dan kan gezegd worden: ‘er is niet aangetoond dat knoflook een  antimicrotische (eigenlijk, nl. ruimer dan alleen bacterien) werking heeft’. Het is niet wetenschappelijk bewezen.

Echter:

Bij een uitspraak (over iets) die niet wetenschappelijk onderzocht is, kan niet gesteld worden, dat het iets niet werkt.

Niet wetenschappelijk onderzocht is niet – niet kloppend.

Zal de knoflook-boer geld willen en kunnen steken in onderzoek naar de werking van de knoflook?

Het lastige van de externe financiering van projecten is dat degene die geld hebben, en belangen, een goede vinger in de pap hebben qua wat onderzocht wordt, hoe het onderzocht wordt. En ja, daar hebben mensen soms moeite mee. Niet omdat ze wantrouwig zijn naar wetenschap an sich, maar naar de wijze waarop dat veld in onze kapitalistische, neo-liberale samenleving ingericht wordt. De idealen van de Franse Revolutie en hun toepassing op ieder een eigen gebied:

vrijheid (gebied wetenschap, denken, religie)

gelijkheid (recht)

broederschap (economische)

Waar de vrijheid binnenstroomt in het gebied van broederschap: de economie , stroomt het economische met z’n belangen terug in het gebied van wetenschap en denken. En misschien mogen we nog wel denken wat we willen over 5G, maar straks het niet meer uitspreken (Europese Unie, 9 juni: er moet strenger ingezet worden op wetshandhaving ). Welkom Orwell.

De censuur zal als volgt verlopen: we hebben een klimaat en coronaprobleem. De regering en instanties doen hun uiterste best deze te bestrijden. Er zijn mensen die kritisch, anders denken en dit ventileren. Deze mensen zijn (sowieso) wantrouwige mensen naar het systeem. Maar zij proberen andere mensen ook tot wantrouwen te brengen, ze verspreiden desinformatie. Dat leidt tot minder vertrouwen in overheid en instanties. Daardoor kunnen deze straks hun werk niet meer goed doen. Dus in het belang van aanpak van klimaat en corona, is er alleen het officiele narratief toegestaan.  Maar ja, wat als er ook andere inzichten zijn? en waar blijft de vrijheid van denken? van meningsuiting? essentieel onderdeel in een democratie.

Zullen we verwijzen naar een gerenomeerd wetenschapper, Einstein? Een avond waarop iedereen het eens is, is een verloren avond.

Eén narratief: verloren tijd

Gelijkheid in het denken: communisme. En het staat er: Europese Unie 9 juni: Er wordt benadrukt dat er bij de uitrol van 5G effectief ingezet moet worden op wetshandhaving in ‘het belang van het bestrijden van de verspreiding van verkeerde informatie met betrekking tot 5G, met bijzondere aandacht voor valse beweringen dat dergelijke netwerken een bedreiging voor de gezondheid vormen’. U heeft vrijheid van meningsuiting in de liberale orde van de democratie. Maar over 5G niet. Wat als u komt met onderbouwde beweringen? Wat als u vragen stelt over de gezondheid? Gaan de onderzoeken nog gefinancieerd worden? door wie?

En als het niet duidelijk is dat het gevaarlijk is, wil dat niet zeggen dat het niet gevaarlijk is.

 

Moeite met de inrichting van het wetenschapsveld en ook bepaalde wetenschappers, mede in relatie tot regering

Ja dat klopt grotendeels wel tov. mensen die zich meer bevinden in het zgn complotland (wie klomp past…). Even beperkt tot 5G,en ruimer met regering erbij: moeite met het feit dat de regering pas in november 2019 een vraag bij de Gezondheidsraad neerlegt om mogelijke gezondheidseffecten in kaart te brengen. Terwijl het RIVM in haar rapport aangeeft dat de ontwikkeling al in 2008 gestart is en in 2012 internationale projecten gestart zijn. De uitrol stond al gepland. Hoe belangrijk vindt onze regering dan onze gezondheid? Een Gezondheidsreaad die het eerste kwartaal zou rapporteren, het werd tweede kwartaal en het werd uiteindelijk pas derde kwartaal. De veiling was al geschied, uitrol begonnen. En de kennis ontbreekt. Laboratorium gestart…Ze zullen het goed in de gaten houden. Nou hopelijk is er dan wel sprake van reversibele gevolgen. Bij softenon was dat helaas niet zo.  En straks krijgen we mooie rapporten, cynische modus gaat aan, met staafjes en taartjes: zoveel procent heeft die klachten en zoveel procent die en die. Maar het gaat om mensenlevens, niet om cijfertjes. Dat cijferfetisjisme is stuitend, perverse rationaliteit. Het klinkt wetenschappelijk toch… goed onderzocht. Maar ondertussen gaat achter zulke cijfers menselijk lijden schuil. Kan ervan huilen.

Hadden we maar die Belgische minister (zie deel 1). Maar echt, dan wordt ik wantrouwig naar een regering qua… natuurlijk slechts concreet…. hoe zij het voor heeft met onze gezondheid en die van onze kinderen. Of verklaart u mij als psychotisch? En dan heb ik het boek 1984 van Orwell nog geeneens uitgelezen.

Een artikel te vinden via pubmed gaat over de kwestie van belangenverstrengeling en tevens in gaat op het rapport van de ICNIRP:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7405337/: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest (juli 2020). Hierin wordt een lijst namen gegeven van mensen die in meerdere organisaties deelnemen of namen. Het is een zeer onderbouwd artikel, waarin ze het ICNIRP rapport analyseren. Voor degenen die wantrouwen hebben (de complot-analisten): schrijvers zijn wetenschappers.

Auteurs: Dr. Lennart Hardell en Michael CarlbergThe Environment and Cancer Research Foundation in Zweden.

Citaat: ICNIRP is a non-governmental organization (NGO) based in Germany. Members are selected via an internal process, and the organization lacks transparency and does not represent the opinion of the majority of the scientific community involved in research on health effects from RF radiation. Independent international EMF scientists in this research area have declared that: ‘In 2009, the ICNIRP released a statement saying that it was reaffirming its 1998 guidelines, as in their opinion, the scientific literature published since that time has provided no evidence of any adverse effects below the basic restrictions and does not necessitate an immediate revision of its guidance on limiting exposure to high frequency electromagnetic fields. ICNIRP continues to the present day to make these assertions, in spite of growing scientific evidence to the contrary. It is our opinion that, because the ICNIRP guidelines do not cover long-term exposure and low-intensity effects, they are insufficient to protect public health

 

 

 

 

Bronnen

 1. https://breggin.com/us-chinese-scientists-collaborate-on-coronavirus/
 2. NOS over complottheorieen, 9 september 2020: https://www.youtube.com/watch?v=Cbp7gDOvHfw
 3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie
 4. https://decorrespondent.nl/9739/de-gekte-over-5g-doet-aan-die-andere-idiote-complottheorie-denken-pizzagate/474260083-2839287d
 5. https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/wie-zijn-de-mensen-achter-het-5g-protest-en-wat-kunnen-we-nog-van-hen-verwachten~v389755/

 

Facebook
Twitter
Instagram