Samenzweringstheorie: een statistisch model? en 5G

https://decorrespondent.nl/11501/hoelang-duurt-het-voordat-een-samenzwering-uitkomt//167370763714-6b7074f7

Sanne Blauw bespreekt het model van Grimes die 3 factoren noemt:

Allereerst, de jaarlijkse kans dat een persoon het geheim onthult, ofwel per ongeluk (door een mail naar de verkeerde Jantien door te sturen) of opzettelijk (door een klokkenluider).

Ten tweede, het aantal mensen dat van de samenzwering weet.

Ten derde, de groei dan wel krimp van die betrokken groep mensen. Is er ooit een moord gepleegd waarvan een aantal mensen iets wist? Die groep zal uitdunnen, omdat mensen overlijden (of, overweegt Grimes ook, actief worden uitgeschakeld).

Het lijkt een zgn. ‘wetenschappelijke’ benadering van het fenomeen complottheorie. Wat niet aan de orde komt, en dat is doorgaans standaard: wat is de inhoud van zo’n theorie, welke gedachten worden daarin geformuleerd? Welke argumenten zijn er bijvoorbeeld voor de climategate? Welke argumenten zijn er voor vaccigate? Voor5Gate?

Nee in plaats van inhoudelijk daarop in te gaan, de gedachten cq. argumenten in te duiken, een cijfer-tjes aanpak over het bestaan van de zgn. ‘complottheorie. Maar.. dan moeten natuurlijk wel alle mogelijke onafhankelijke variabelen in het model meegenomen worden. Of in ieder geval besproken en desnoods verworpen. Zo wat overwegingen:

 

Punt 2: Het aantal mensen dat weet

Punt 2 gaat uit van de veronderstelling, aanname, dat binnen de groep van Big Pharma of het 5G project “Iedereen van alles op de hoogte is’. Meestal gaat dat echter niet zo. Even breder: iemand die een groot geheim wil bewaren gaat doorgaans niet alles aan iedereen zeggen. Meestal wordt het ene tegen die, het andere tegen de ander gezegd. Fragmentatie. Ja, u voelt het al: de samenzwering begint te zweren. Als ik het bij mezelf hou: ik begin te zweren. En te zweren.

Ooit hoorde ik van iemand die weer iemand (anoniem) persoonlijk kende over geheime operaties. Die persoon, noem hem Bert, had deel in geheime operaties. Werd ergens gestationeerd. Kreeg opdrachten van persoon A. En als hij weer ergens anders naar toe moest, werd ’s avonds gezegd door persoon B: morgen wordt je opgehaald. Pak je spullen. Persoon B kon niet zeggen waar naar toe. ’s ochtends werd Bert dan opgehaald door persoon C, die hem waarschijnlijk ergens naar toe bracht, waar Bert weer opgepikt werd door persoon D, om hem naar de nieuwe woonplek te brengen. Zo wist iedereen maar een stukje uit het geheel.

Zo ook de fragmentatie bij grote operaties. Wees eerlijk, zo zou ik het ook doen. En u? Zou u alle geheimen aan iedereen vertellen? zodat iedereen het gehele overzicht heeft? Nee, veel te beangstigend. Met een lek ligt het gehele zakie op straat. En zonder het overzicht hebben mensen wellicht ook niet door wat er allemaal exact gebeurt en wat de reikwijdte is. Exact wat Sanne schrijft: hoe meer mensen het (totaal) weten, hoe eerder de kans dat het uitkomt.

Naar mijn mening kan en moet de kansbereking bijgesteld worden.  Waardes moeten toegekend worden aan mensen in bepaalde lagen en aan stukjes informatie. Een hele klus zo’n algoritme op te stellen.

 

Punt 1: Kans op opzettelijk of per ongeluk

De kans op.. opzettelijk of per ongeluk. Dat opzettelijk kan nog zeer uitgewerkt worden. Welke motivaties kunnen er zijn om het wel naar buiten te brengen of juist niet? Laten we per ongeluk maar even buiten beschouwing laten.

Opzettelijk onthullen – vanuit een ‘kracht naar buiten’. Omdat het ook in het model van Grimes wel wat jaren duurt voordat die de onthulling komt, zijn er blijkbaar ook ‘krachten naar binnen’. Of zullen we alleen die aanname doen?

Zo’n project (klimaat, vaccinatie, 5G) daar kan iemand per ongeluk of opzettelijk in geraken. Per ongeluk vanwege een stage bijvoorbeeld en daar blijven. Opzettelijk omdat de inhoud je aanspreekt. Maar zouden er alleen inhoudelijke factoren daarbij zijn? Ik weet nog hoe iemand die promoveerde klaagde over het Ego&Euri karakter van het wetenschapsgebied waarin hij onderzoek deed. Ik kan er uitgebreid over gaan uitwijden, maar de gemiddelde burger weet echt wel dat er meerdere motieven kunnen zijn om ergens aan mee te werken. Ik noemde het al eerder: MEPS. Dacht eerst aan ‘mensen die Google MEPS volgen’. Maar blijf toch maar liever uit de buurt van die gigant. Dus het werd: ‘Follow MEPS’. Money,  Ego, Power en Sex Pervers. Grote projecten raken motivaties aan. Met die laatste, S, ligt het waarschijnlijk wat ingewikkelder. In ieder geval zijn pedosexuelen een waardevolle groep voor mensen die een project bij elkaar en geheim willen houden. Deze mensen kunnen nl. chantabel gemaakt worden. Stap voor stap, tot ze vast zitten en beseffen dat ze er moeilijk meer uit kunnen. Zeker als er burgers in de maatschappij staan te schreeuwen dat ze ze zullen vermoorden. Pedosexuelen veroorzaken doorgaans gruwelijk lijden voor de slachtoffers. En wat ze daarnaast kunnen doen: het mee af- dekken van de waarheid. Maar geweld: nee, daar kies ik persoonlijk niet voor! Wel voor het beschermen van kinderen door deze mensen in gevang op te sluiten. Of chemische castratie. Een nieuwe optie wordt welllicht: een paar 5G mobielen rond de ballen.

En dan heb je nog de angst voor je leven, voor je familie die je kan tegenhouden iets te onthullen. En waar moet je naar toe? waar moet je je verhaal kwijt? Medialand gaat niet lukken. Social media, moet je nou net niet die Controlled Opposition tegenkomen. Wellicht staat er ergens wel een filmpje in een uithoek van Youtube. Of al weer verwijderd. Onthullingen gaan er zo weer af.

Dat opzettelijk is zo eenvoudig nog niet.

 

Derde punt: de groep zal uitdunnen

Door overlijden, of door zowaar genoemd door Grimes, actief uitschakelen: Vermoord door Vergiftiging, Verongelukt, Versuicideerd etc. Staat iemand net op het punt te onthullen en meldt dat nog even door de telefoon aan iemand, wellicht die arts in Californie die zei dat hij de volgende dag iets belangrijks over Corona zou onthullen, oe die avond overleden. Was in de privesfeer, werd gezegd, en de moordenaar pleegde suicide. Einde casus. Of jaren terug de getuige op weg naar de rechtbank in zake Dutroux: verongelukt. Er zijn meer voorbeelden.

 

Het is niet zo eenvoudig,

met het hele samenzweringsgebeuren en het formuleren van een vrij simpel statistisch model met drie ingredienten. Als ik boef was, zou ik het heel geslepen aanpakken. Jaren en jaren voorbereiden, fragmenteren in lagen en tussen een zelfde laag, de media in handen krijgen, politici op bepaalde posities krijgen, wetenschappers recruiteren om zich te specialiseren in complottheorieen. Die de opdracht geven: laat de mensen hun aandacht richten op de psychische toestand van de complotdenker. Dat moet focus van aandacht worden voor de gemiddelde burger! En geef de boodschap aan de bevolking: ga niet op inhoud in, op de gedachten over een gebeurtenis, gedachten over feiten! niet ingaan op details! Ga in op de psyche van de complotdenker! en wij reiken alvast wat aan: boos, angstig, wantrouwend, verward, extreem rechts, gewelddadig…

En zo blijven de feiten liggen.

En o ja, zou ook veel aandacht besteden aan een materialistisch wereldbeeld. Religieus / Christelijk met dreiging hemel en hel zou mensen kunnen corrigeren. Evenzeer als een spiritueel wereldbeeld met het idee van reincarnatie en karma. Vanuit egoisme zouden mensen zich dan zelfs nog sociaal kunnen gaan gedragen. Dat maakt de lijm in de projectgroep losser, want de projecten’- lees gates – hebben meestal negatieve gezondheidsgevolgen voor de gemiddelde burger.

En nog een zijtak: maak ze wijs dat ze bijdragen aan een betere wereld. Dat de mensheid nu het evolutionair proces zelf moet regelen. Survival of the fittest. Wat eronder hangt is ‘vlo’. In de jaren 90 waren we voor één van de neocons in Amerika nog mieren. Maar we springen nu teveel rond in protesten.

 

De gezondheids gaten

Oke, we laten de platte aarde, we laten de maanlanding, we laten Kennedy. Laten we het gewoon dicht bij huis houden, met vaccinaties, klimaat en 5G. Zaken die onze gezondheid betreffen en die van onze kinderen en kleinkinderen. Die platte aarde, waar ik overigens niet in geloof, wat maakt het uit.

We nemen als afsluiter kort de complottheorie 5G of vanuit ander perspectief: ‘5Gate’. De Correspondent in een ander artikel:‘Maar dat bewijst toch nog niet dat deze technologie (is 5G) veilig is? Antwoord: Tientallen wetenschappelijke instituten over de hele wereld concluderen na literatuur- en praktijkonderzoek van wel. 

De Gezondheidsraad in ons Nederland heeft net een rapport gepubliceerd en in de aanbevelingsbrief  aan de Tweede Kamer daarbij geschreven (2 september 2020): De commissie kan op dit moment geen antwoord geven op de vraag of er ook daadwerkelijk gezondheidsschade verwacht kan worden bij de invoering van 5G, ofwel wat het risico is van blootstelling aan 5G. Daarvoor is kennis nodig over de niveaus van blootstelling waarbij of waarboven gezondheidsschade op kan treden, en informatie over het niveau waarop mensen daadwerkelijk worden blootgesteld. Die kennis ontbreekt vooralsnog.

En dan zit ik naar die tekst te staren, en denk: in welke psychose ben ik terecht gekomen? ……….. zoek ‘5G’, vervang ‘softenon‘. Ja.. er begint wat te dagen.

En een transcriptie-eiwit hecht bijna vast op m’n complot-gen als ik bij de Correspondent ook lees:

Maar waarom hebben sommige plekken dan toch een verbod op 5G ingesteld?

In bepaalde gebieden, is de verdere uitrol van 5G inderdaad om veiligheidsreden stopgezet. In Brussel hanteert men strengere veiligheidsnormen. Daar ligt het stralingsniveau waar je aan blootgesteld mag worden nog een

En stelt men dat er geen zekerheid is dat het totaal veilig is, al is er ook geen bewijs dat 5G schadelijk is.

Maar dan zeg ik tegen m’n transcriptie-eiwitje, in 1 of meer van m’n 50.000 miljard cellen, waarschijnlijk in m’n zenuwcellen: wacht! Ik denk er eerst eens even over na. Daar wil ik m’n basen en aminozuren voor gebruiken.

Facebook
Twitter
Instagram