Verhoogde concentratie pfas langs de kust

bron: Nos pfas 7 mei 2020

PFAS klinkt wat heftiger dan pfas, maar misschien is het toeval. Pfas verhoogde concentratie, het klinkt een beetje als 1 stof. Onder de kop wordt wel uitgelegd dat het gaat om 6000 (!) niet-afbreekbare, door de mens gemaakte giftige stoffen: ‘The forever chemicals’. Het gaat om verhoogde concentraties in onder meer (en verder?) het duingebied van Terschelling. Het is niet bekend hoe de stoffen daar terecht zijn gekomen, hoewel daarover wel ideeën zijn.

Volgens Wintersen gaat het vooralsnog om lage concentraties. ‘Op dit moment hebben we niet een indicatie dat het om concentraties gaat die boven risicogrenzen liggen’. Hij sluit niet uit dat er meer onderzoek nodig is, om daar zekerheid over te krijgen.

Het RIVM brengt de verspreiding komend half jaar in kaart. Volgens Wintersen kan er dan pas iets gezegd worden over hoe erg die concentraties pfas zijn.

Hoe erg de concentratie in de Nederlandse bódem is dus. En hoe zit het met de risicogrenzen voor het menselijk lichaam? Forever chemicals in ons lichaam? Althans zolang we leven, maar daarna gaat het ook weer het milieu in.

De PFAS worden veel gebruikt, zo is te lezen in een eerder NOS artikel. https://nos.nl/artikel/2310885-hoe-komt-pfas-in-de-grond-we-zijn-het-rioolputje-van-west-europa.html

De PFAS stoffen zijn brandwerend, water en vuilafstotend en worden veel toegepast in alledaagse producten zoals verf, kleding, pannen en cosmetica.

Krijgen we dan ook die stoffen via het dragen van kleding binnen, via de pannen en zo via voeding? via de make-up? dringt het door de huid naar binnen? Wat met gewassen die op zulke grond gegroeid zijn?

Het RIVM https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-over-pfas#bodembagger geeft aan dat van een aantal PFAS ‘en, 3 worden er genoemd, maar hoeveel precies?, wel bekend is dat ze toxisch zijn en bioaccumulerend (ophopend in het lichaam). Van heel veel PFAS is nog weinig bekend, en daarvan is ook niet duidelijk of ze toxisch zijn. Heel veel loopt dus in de duizenden. Dat kost nog wel even tijd aan onderzoek.

Hoewel aan de ene kant gezegd wordt dat er toxische stoffen bij zitten, en ze accumulerend zijn, wordt er ook gezegd dat de risico’s beperkt zijn. Wat gebeurt er dan? waar slaat het lichaam ze op? en liggen ze daar afgesloten voor lichaamsprocessen? Ook wordt gezegd dat bij normaal gebruiken producten met PFAS veilig zijn. Het kan wel gebeuren dat ze in hele kleine hoeveelheden vrijkomen. Maar dat is zo klein, dat je je hierover geen zorgen hoeft te maken.

Het kabinet kondige in november 2019 aan de ambitie te hebben alle duizenden PFAS stoffen te verbieden. Maar daarvoor moeten wel op Europees niveau afspraken worden gemaakt. Voordat zo’n voorstel in een wet veranderd is, ‘zijn we jaren verder‘. En u waarschijnlijk duizenden forever chemical deeltjes verder. Maar de risico’s lijken beperkt…

Kleine hoeveelheden, geen zorgen. Maar nog niet bekend hoe toxisch ze zijn, die 6000 stoffen (min de paar die wel bekeken zijn). Uh, dan nog het punt: bio-accumulatie. Opeenhoping in het lichaam. Voorlopig hoopt het dan nog wel op, zolang Europa er nog niet uit is.

Bio-accumulatie vergelijk ik wel eens met het vollopen van een emmer achter een schot. Je kan jaren en jaren een bepaalde stof gebruiken, zeg een shampoo, en daar in korte tijd ineens allergisch voor worden. Hoe kan dat nou? Het is altijd goed gegaan? Alleen zag je niet dat achter het scherm de emmer volliep en uiteindelijk overstroomde.

Ach laten we ons ook maar niet druk maken in Corona tijd om nog een gezondheidsrisico. Een gekke kronkel: misschien doet een pfas wel iets in die bloedplas? Aanhechtingspunt voor bloedstolling. Of moeten we uitkijken naar andere toxides?

Facebook
Twitter
Instagram